Obsługa banków oraz kasy

Obsługa banków i kasy

Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada rozbudowaną obsługę banków, kasy oraz innych kont rozrachunkowych.

Koncepcja konta rozliczeniowego w programie pozwala na rozszerzenie możliwości księgowania i raportowania niektórych zdarzeń gospodarczych. Konta rozliczeniowe są ściśle związane z niektórymi kontami zakładowego Planu Kont, pozwalając dodatkowo na:

  • księgowanie operacji walutowych
  • prowadzenie dokładnych rozrachunków dokumentów sprzedażowych i zakupowych

Księgowanie operacji bankowych i kasowych w pełni uwzględnia wielo-walutowość. Program umożliwia wprowadzanie danych w różnych walutach, natomiast księgowanie wszystkich dokumentów odbywa się w PLN. Jeżeli kursy waluty pobierany jest z tabeli kursów, w większości operacji pobierany jest kurs z dnia poprzedniego. W dokumentach można również wprowadzać kwoty w 2 walutach i wówczas program księguje automatycznie różnice kursowe.

Podstawowe operacje rozrachunowe dostępne w programie:

Rys. Funkcjonalność Banki/Kasy w module Księgowość

Banki i kasy online