Aktualności

nowa wersja programu
Od 30 grudnia 2020 udostępniliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 23. Wersja posiada następujące zmiany: rozudowa formatu importu faktur sprzedaży o oddziały możliwość wyłączenia automatycznego liczenia różnic kursowych w transferach płatniczych między rachunkami...
web klient jpk
  Pliki JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7) można przygotować w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Po utworzeniu pliku JPK należy go zaszyfrować i przesłać przez internet za pomocą darmowego programu WEB Klient JPK, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Program...
Wartości domyślne oznaczeń GTU
Aby ułatwić wprowadzanie faktur sprzedaży w taki sposób, aby były zgodne z wymaganiami związanymi z JPK_V7 w programie mKsiegowa.pl wprowadzone zostały w najnowszej wersji wartości domyślne dla kategorii towarów i usług. Funkcjonalność taka znakomicie ułatwia oznaczanie faktur sprzedaży...
jpk_v7 ekran z procedurami dostaw i świadczenia usług
Od 1 października 2020 wchodzi obowiązkowe raportowanie podatku VAT. Połączone zostało raportowanie poszczególnych zapisów rejestru VAT realizowane w pliku JPK_VAT, z deklaracją VAT-7. W ramach najnowszej wersji przygotowaliśmy szereg zmian ułatwiających przygotowanie plików...
funkcjonalność jpk_v7 w programie
  W najnowszym programie mKsiegowa.pl nr 19 wersji 3.3 wprowadziliśmy kolejne zmiany, które ułatwiają pracę. Szereg zmian jest podyktowanych przygotowaniem programu do nowej funkcjonalności raportowania JPK_V7. W szczególności nowa wersja obejmuje: konfiguracja na...
dokumentacja JPK_V7
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przełożeniu obowiązku przygotowania nowego formatu pliku JPK_VAT. W komunikacie MF czytamy:"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym...
CIT-8 został przesunięty
Złożenie deklaracji CIT-8 zostało przesunięte: dla podatników CIT na dzień 31 maja 2020 dla organizacji pozarządowych na dzień 31 lipca 2020 Stosowne rozporządzenie pojawiło się w Dziennik Ustaw. Więcej na temat terminów związanych z zamknięciem roku piszemy w naszym poradniku.
jpk_v7 faktura sprzedaży
  W najnowszym programie mKsiegowa.pl nr 18 wersji 3.3 wprowadziliśmy zmiany oraz nowe funkcjonalności: możliwość wprowadzania faktur sprzedaży z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nowej struktury JPK_V7, która wejdzie w życie 1 lipca br.; wprowadzenie zmian już teraz...
Nowa wersja dokumentacji programu
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada bardzo rozbudowaną dokumentację (kilkaset stron). Poszczególne strony dokumentacji są wykorzystywane w systemie pomocy kontekstowej w programie. W nowej wersji programu dokumentacja została zintegrowana ze stroną mKsiegowa.pl w ramach jednego...
podgląd plików jpk
  W nowej wersji programu mKsiegowa.pl nr 17 wersji 3.3 udostępniliśmy następujące zmiany: w wydruku rejestru VAT zrobiony został podział na sekcję WNT-zakup i WNT-sprzedaż oraz Import usług - zakup oraz Import usług - sprzedaż; podział jest związany z możliwością zapisu do rejestru VAT...
nowy interfejs dla faktur zakupu
  W nowym wydaniu programu mKsiegowa.pl nr 16 wersji 3.3 przygotowaliśmy istotne zmiany: znaczne ułatwienia przy księgowaniu faktur zakupu i sprzedaży metodą kasową automatyczne zapisy do rejestru VAT przy zapłacie faktur wprowadzonych z wykorzystaniem metody kasowej wyświetlanie zapis...
Różne daty VAT naliczonego i należnego
  Dla większości dokumentów, które są zapisywane do rejestru VAT zarówno po stronie VAT naliczonego, jak i należnego, zapis ten następuję z tą samą datą. Są jednak dokumenty (najczęściej import usług z krajów UE), gdzie zachodzi konieczność zapisu VAT należnego i...