Aktualności

nowy ekran księgowania
 Nowa wersja programu 3.3.30 posiada następujące cechy: Dodana edycja linii księgowych dla kont bankowych i rozrachunków w interfejsie dynamicznym Numer referencyjny faktury na raporcie Księgowanie na Kontach Na ekranie dynamicznym dodana historia wprowadzania i zmian dokument...
zmiana hasła programu
Nowa wersja programu oznaczona symbolem 3.3.29 posiada następujące cechy: Dostosowanie formatu MT940 dla banku Raiffeisen Ujendolicony format danych w raporcie Sald Dostawców Rozpoznawanie konta klienta i dostawcy przy imporcie wyciągów bankowych na podstawie numeru rachunku...
ekran logowania programu księgowego
  Nowa wersja programu oznaczona symbolem Build 27 posiada następujące cechy: Poprawione przenoszenie kwoty podatku w deklaracji JPK_V7 w przypadku korekty; W przypadku korzystania z oddziałów klientów, nazwa oddziału została dodana na ekranie płatności; Wprowadzone zostały...
nowy interfejs użytkownika
  W ramach ciągłego rozwoju programu przygotowaliśmy nową wersję interfejsu użytkownika w programie mKsiegowa.pl oznaczonej jako Build 27. Nową wersję interfejsu wdrożyliśmy w pierwszej kolejności dla ekranu Dziennika Księgowań. Nowy interfejs posiada następujące cechy: Zaawansowane...
zmiany w programie mksiegowa
Udostępniliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 26. Wersja posiada następujące, nowe funkcjonalności: Różnice kursowe w transferze płatniczym dla wypłat walutowych są wyliczane na podstawie kursów waluty z ostatnich wpłat Dodaliśmy do opisu punktów...
zamykanie dziennika w nowej wersji
W dniu 2 kwietnia 2021 przygotowaliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 25. Wersja posiada następujące zmiany: pełna wersja modułu modułu skanowania i rozpoznania faktur zakupu  (OCR); możliwość księgowania dokumentu PK w walucie w ramach przeksięgowania sald między...
przeksięgowanie vat w metodzie kasowej
W dniu 22 marca 2021 przygotowaliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 24new. Wersja posiada następujące zmiany: możliwość włączenia modułu OCR w wersji beta; przygotowaliśmy opis modułu skanowania i rozpoznania faktur zakupu; istnieje możliwość zapisu pliku JPK_V7K i...
wzorce księgowe
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl wprowadziliśmy możliwość dodawania wzorów księgowych (tzw. wzorców szybkiego księgowania) przypisywanych do dostawców. Wzorce pozwalają błyskawicznie zaksięgować na poszczególne pozycje kartoteki towarowej, na podstawie...
nowa wersja programu
Od 30 grudnia 2020 udostępniliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 23. Wersja posiada następujące zmiany: rozudowa formatu importu faktur sprzedaży o oddziały możliwość wyłączenia automatycznego liczenia różnic kursowych w transferach płatniczych między rachunkami...
web klient jpk
  Pliki JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7) można przygotować w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Po utworzeniu pliku JPK należy go zaszyfrować i przesłać przez internet za pomocą darmowego programu WEB Klient JPK, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Program...
Wartości domyślne oznaczeń GTU
Aby ułatwić wprowadzanie faktur sprzedaży w taki sposób, aby były zgodne z wymaganiami związanymi z JPK_V7 w programie mKsiegowa.pl wprowadzone zostały w najnowszej wersji wartości domyślne dla kategorii towarów i usług. Funkcjonalność taka znakomicie ułatwia oznaczanie faktur sprzedaży...
jpk_v7 ekran z procedurami dostaw i świadczenia usług
Od 1 października 2020 wchodzi obowiązkowe raportowanie podatku VAT. Połączone zostało raportowanie poszczególnych zapisów rejestru VAT realizowane w pliku JPK_VAT, z deklaracją VAT-7. W ramach najnowszej wersji przygotowaliśmy szereg zmian ułatwiających przygotowanie plików...