funkcjonalność

Tradycyjna księgowość to w dużej części niekończąca się, rutynowa biurokracja, która pochłania wiele zasobów w każdej firmie, czy organizacji.

Program finansowo - księgowy jest optymalnym narzędziem, które umożliwia efektywniejsze zarządzanie nie tylko w obszarze rachunkowości. Poza funkcjami wymaganymi do prowadzenia księgi głównej, mKsiegowa.pl pozwala na koordynację procesów księgowych w połączeniu ze sprzedażą, zakupami, czy też gospodarką magazynową. Zapraszamy do zapoznania się z modułami programu klikając na link prowadzący do dokumentacji każdego z nich.

 

księgowość online Księgowość   rejestr vat Rejestr VAT   pliki JPK Jednolity Plik Kontrolny
               
zakupy online Moduł Zakupów   księgowanie wyciagow bankowych Banki i Kasy   faktura elektroniczna Faktura elektroniczna
               
program magazynowy Gospodarka Magazynowa   produkcja Zlecenia produkcyjne   środki trwałe Środki Trwałe
               
księgowanie projektów Finanse projektów   raporty księgowe online Raporty i zestawienia   crm online CRM Online
               
dokumentacja elektroniczna Dokumentacja elektroniczna   drukarka fiskalna Sprzedaż Detaliczna   czy księgowość w chmurze jest bezpieczna Zabezpieczenia
Wsparcie
księgowość online Filmy instruktażowe   faktura elektroniczna Dokumentacja   wdrożenia programu mKsiegowa.pl Wsparcie wdrożeniowe

 

Szczegółowe zestawienie funkcjonalności programu

Ostatnie zmiany w programie:

mKsięgowa w wersji 3.3:

 • ułatwienia przy wprowadzaniu dokumentów metodą kasową
 • podsumowanie Rejestr VAT w podglądzie księgowania dokumentu
 • możliwość włączenia częściowego zapisu do rejestru VAT (50%) dla każdego wiersza faktury zakupu osobno
 • import wyciągów bankowych MT940 dla Nest Bank
 • wczytywanie danych klientów z bazy CEiDG oraz GUS
 • zmiana daty VAT dokumentu bezpośrednio w rejestrze
 • księgowanie VAT należnego i naliczonego w różnych okresach dla faktur WNT oraz import usług
 • sprawozdania finansowe XML
 • generator raportów
 • nowe funkcjonalności w module Środki Trwałe
 • panel klienta z wystawionymi dokumentami oraz ich statusem płatności
 • wczytywanie plików JPK_MAG

mKsięgowa w wersji 3.2:

Zmiany ogólne:

 • nowy, wygodniejszy selektor w tabelach klientów, dostawców i towarów, który pozwala na przeszukiwanie według kilku podstawowych pól tabeli
 • dowolna liczba jednostek miary do towaru z możliwością konwersji jednostek na dokumentach sprzedaży angielskie nazwy towarów w kartotece
 • weryfikacja numerów podatkowych kontrahentów UE (klientów i dostawców) w bazie VIES bezpośrednio z kartoteki

Moduł produkcji:

 • księgowanie produkcji przez konto "Produkcja w toku"
 • edycja składników zlecenia produkcyjnego do momentu zamknięcia zlecenia dowolna liczba wariantów list materiałowych (BOM) dla 1 produktu
 • import listy materiałowej z CSV
 • możliwość edycji dat w zamkniętym zleceniu produkcyjnym (ograniczone osobnym uprawnieniem)
 • nowa zakładka w kartotece towarowej - BOM (listy materiałowe)
 • możliwość określenia czasu pracy w listach materiałowych
 • nowe raporty wykorzystania materiałów w produkcji

Moduł Sprzedaż:

 • implementacja Incoterms (Międzynarodowych Reguł Handlu) na dokumentach sprzedaży z możliwością ustawienia domyślnych warunków Incoterms dla klienta
 • klasyfikacja dokumentów sprzedaży do deklaracji Intrastat (próg podstawowy); możliwość definiowania kodów taryfy celnej CN dla towarów
 • możliwość określenia kosztów transportu dla każdej faktury sprzedaży
 • zbiorcze raportowanie kosztów transportu na klienta
 • nowa opcja konfiguracyjna dla faktur sprzedaży - domyślne generowanie dokumentu KP dla faktur gotówkowych
 • nowe pole w kartotece towarowej do określenia orientacyjnej wagi towaru, wydruk całkowitej wagi towarów na fakturze sprzedaży oraz WZ
 • możliwość definiowania cenników dla poszczególnych klientów dla konkretnych towarów
 • dodany został kurs na wydruku faktur walutowych
 • możliwość wyboru rachunku bankowego na fakturze sprzedaży
 • wizualne zaznaczenie zamkniętych zamówień sprzedaży na ekranie podglądu

Moduł księgowości:

 • nowa wersja struktury JPK (3)

Moduł zakupy:

 • wyświetlenie alokowanych płatności na ekranie modyfikacji faktury zakupu
 • możliwość wprowadzania przekrojów na fakturach zakupu dla każdej pozycji

  mKsięgowa w wersji 3.1:

 • nowy sposób rejestracji na stronie mKsiegowa.pl z możliwością samodzielnej konfiguracji programu; nowy użytkownik ma obecnie możliwość wybrać moduły, które będą mu potrzebne; w trakcie użytkowania programu użytkownik ma również możliwość zmiany konfiguracji modułów;
 • możliwość exportu danych do pliku Excel z każdego ekranu przeglądowego została dopracowana w zakresie tytułu pliku oraz formatu danych liczbowych;
 • dodany został link pozwalający na podgląd zapisów księgowych po zmiane faktury sprzedaży;
 • program przelicza datę zapisu faktury zakupu do rejestru VAT przy modyfikacji w przypadku, gdy data VAT jest skonfigurowana automatycznie (bez możliwości ręcznej korekty);
 • w dzienniku księgowań przedrostek numeru ewidencyjnego został wydzielony do osobnej kolumny;
 • w raporcie Lista pozycji dziennika treść pola Opis została zmieniona dla faktur sprzedaży;

  mKsięgowa w wersji 3.0:

 • możliwość łatwego dostosowania menu użytkownika do potrzeb; obecnie użytkownik nie będzie musiał "przebijać" się przez dużą ilość różnych funkcjonalności, które nie dotyczą działalności jego firmy; program dostosujemy do każdego rodzaju działałności - od prostego księgowania dokumentów do wielo-modułowego oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe firmy;
 • nowoczesny interfejs użytkownika bazujący na projekcie bootstrap opracowanym przez Twittera; Bootstrap jest obecnie najbardziej popularnym schematem do budowania responsywnego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych; otwiera przed nami rewolucyjne możliwości tworzenia nowoczesnych "skórek" programu z wykorzystaniem roznących możliwości przeglądarek internetowych na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych;

Dodatkowo, wersja 3.0 posiada szereg nowości:

 • ułatwioną modyfikację daty VAT na rejestrze sprzedaży - obecnie przenoszenie faktur między okresami VAT jest bardzo proste
 • dostosowanie programu do odczytu plików CSV banku Raiffeisen
 • dostosowanie programu do nowego formatu plików CSV Citibank
 • prezentacja na bieżąco różnicy między stroną Wn i Ma przy wprowadzaniu dokumentów księgowych
 • automatyczne ustawianie daty zakupu na fakturze zgodnie z datą wystawienia
 • drobne zmiany w module środków trwałych
 • nowa wersja deklaracji VAT7 (17) i VAT7k (11)
 • możliwość modyfikacji dokumentu płatności dla dostawcy
 • optymalizacja filtrów na ekranach transakcji
 • możliwość ograniczania listy kont księgowych w konfiguracji kartoteki towarowej
 • rozbudowa modułu CRM o możliwość zapisywania notatek typu "ToDo"
 • możliwość wyboru jednego z wcześniej przygotowanych szablonu maila przy wysyłaniu faktur lub dokumentów proforma
 • możliwość dostosowania wyboru daty używanej do przeliczenia kursów walut w fakturze sprzedaży do polityki rachunkowości firmy
 • wczytywanie wyciągów bankowych Idea Bank
 • panel klienta z fakturami za abonament
 • zmiana sposobu filtrowania dokumentów księgowych według ich wartości minimalnej lub maksymalnej
 • edycja roku podatkowego nie ustawia go jako domyślny - trzeba to zrobić świadomie
 • możliwość edycji zamówień i faktur pro-forma bezpośrednio z kartoteki klienta
 • przed kontrolą powtórzeń numeru NIP klienta w kartotece program eliminuje wszystkie znaki nie będące literami i cyframi. Dzięki temu program ostrzega o powtórzeniach niezależnie, czy NIP został wpisany z myślnikami, czy bez
 • Rozwiązany problem z pierwszą deklaracją VAT7, która była generowana za właściwy okres tylko dla standardowego formatu daty; teraz działa dobrze dla wszystkich formatów daty. 
 • Import wyciągów bankowych mBank został dostosowany do najnowszego formatu pliku CSV
 • Dla faktur sprzedaży odwrotne obciążenie program wyświetla poprawnie datę dostawy/wykonania usługi w rejestrze sprzedaży VAT

  mKsięgowa w wersji 2.11.6:

 • zapisywanie notatek dotyczących klientów (rozmowy telefoniczne, itp.)
 • wysyłanie emaili do klientów
 • pole daty rejestracji klienta w bazie
 • możliwość konfigurowania faktury okresowej podczas dodawania klienta do kartoteki
 • wystawianie okresowych faktur pro-forma
 • przydzielanie użytkownikom programu domyślnych numeracji faktur sprzedaży
 • wysyłanie wezwania do zapłaty emailem, wraz z możliwością konfiguracji treści emaila
 • dodanie ikonek podglądu i wydruku dokumentów na raporcie kasowym oraz na ekranie podglądu księgowań na kontach
 • możliwość wymuszenia wyboru magazynu przez operatora w fakturze sprzedaży
 • deklaracja VAT7 w wersji (16) oraz deklaracja VAT7k w wersji (10)

  mKsięgowa w wersji 2.11.5:

 • nowa wersja formularza VAT7 (15)
 • nowa wersja formularza VAT7k (9)
 • możliwość wystawiania faktur sprzedaży z VAT na towary podlegające odwrotnemu obciążeniu (poniżej 20 tys. zł)
 • wysyłanie sprawozdań finansowych emailem
 • pełna możliwość modyfikacji faktury sprzedaży po jej wystawieniu (do tej pory modyfikacja faktury posiadała pewne ograniczenia),
 • możliwość modyfikacji faktury zakupu
 • wielopoziomowe kategorie towarowe
 • wyświetlanie stanu magazynowego bezpośrednio w selektorze towarów (można włączyć w Ustawieniach wyświetlania)
 • modyfikacja raportu wg sprzedawców (program nie uwzględniał przychodów z tytułu transportu)
 • dodanie możliwości drukowania rabatów na paragonach
 • przelew jako rodzaj płatności na paragonach (do tej pory była tylko gotówka i karta płatnicza)
 • alfabetyczne sortowanie pozycji w kartotece towarowej
 • rozbudowa możliwości mechanizmu wzorców szybkiego księgowania
 • łatwiejsze filtrowanie faktur sprzedaży do wydruku
 • zestawienie wartości dostaw z podziałem na magazyny
 • możliwość zmiany ceny na WZ przy wystawianiu jej do wcześniej przygotowanego zamówienia
 • możliwość wyszukiwania wolnych numerów faktur sprzedaży ("dziury" w numeracji powstają przy kasowaniu faktur) 
 • możliwość konfigurowania osobnych ciągów numeracji faktur sprzedaży dla poszczególnych operatorów programu 
 • dodana w kilku miejscach kolumna zawierająca informację kto wprowadził dokument 
 • modyfikacja dokumentów wpłat/wypłat/transferów bezpośrednio z raportu płatniczego
 • dodany klawisz "Aktualizuj" w fakturze zakupu (przydatny, jeżeli wprowadzana jest zmiana w polu VAT - program oblicza wartość brutto)

  mKsięgowa w wersji 2.11.4:


  mKsięgowa w wersji 2.11.3:

Wersja 2.11.3 posiada dalszą rozbudowę modułu obsługi sprzedaży detalicznej:

 • sterowanie drukarką fiskalną podłączoną do sieci LAN z wielu stanowisk
 • wystawianie faktur zbiorczych do wielu paragonów, z możliwością usuwania pozycji

Ponadto wersja posiada:


  mKsięgowa w wersji 2.11.2:

Wersja 2.11.2 posiada nowy moduł obsługi sprzedaży detalicznej zawierający:

 • wystawianie paragonów
 • wydruk paragonów na większości drukarkach fiskalnych dostępnych a rynku
 • wystawianie faktur do paragonów

Ponadto wersja posiada import MT940 dla kolejnego banku - PEKAO SA - konto PekaoBiznes24 i wiele innych udogodnień


  mKsięgowa w wersji 2.11:

 • nowa kategoria VAT - podlegające częściowem odliczeniu; kategoria służy m.in. do obsługi zakupu paliwa
 • reset hasła dostępny dla użytkowników
 • link "Kontakt" ułatwiający sygnalizowanie problemów (program wysyła email do nas, wraz ze kopią ekranu)
 • ujednolicenie raportu płatności, który dostępny jest teraz w 3 wersjach 
 • skrócone nazwy kontrahentów na wydrukach sprzedaży 
 • możliwość wyłączenia księgowania upustów sprzedaży na osobne konto w ustawieniach
 • usunięto zerowe dokumenty z raportu płatniczego
 • import wyciągów bankowych z plików MT940 dla banku BGŻ
 • możliwość ustawienia domyślnego cennika dla kontrahentów
 • możliwość edycji przekrojów w fakturze sprzedaży
 • przenoszenie kwoty vat w deklaracjach VAT7 i VAT7k
 • wiele innych poprawek i korekt

  mKsięgowa w wersji 2.10:

 • wiele korekt do faktury zakupu
 • księgowanie zleceń produkcyjnych
 • elastyczna konfiguracja numeracji dokumentów
 • zamykanie roku zgodnie z MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości)
 • wyszukiwanie wg fragmentu nazwy na listach kontrahentów i towarów
 • raport cashflow
 • link do płatności internetowych Paypal na fakturach sprzedaży
 • dokumentacja elektroniczna - archiwum skanów; w ramach tej funkcjonalności udostępniliśmy 100 MB pamięci dyskowej dla każdego użytkownika
 • zmiany wynikające z nowych przepisów (deklaracje VAT, faktury)

  mKsięgowa w wersji 2.9:

 • wydruk deklaracji VAT7 i VAT7k
 • możliwość wczytywania plików MT940 dla ING Bank Śląski
 • możliwość drukowania faktur masowych, zawierających indywidualny numer rachunku klienta oraz polecenie przelewu wydrukowane wg polskiej normy PN-F-01101:2004
 • rozliczenie płatności masowych za pomocą usługi db Collect oferowanej przez Deutsche Bank
 • płatności realizowane za pomocą usługi db Collect można księgować wczytując plik w formacie ElixMas
 • integracja z systemem płatności online PayU.pl; teraz można księgować zapłaty PayU bezpośrednio z systemu.
 • nowa funkcjonalność kont rozliczeniowych - zaliczki pracownicze
 • nowy interfejs API dla faktur sprzedaży (webservice)
 • rozszerzone możliwości edycji faktur sprzedaży
 • nowego klienta można dodać bezpośrednio z faktury sprzedaży
 • podgląd rejestrów VAT zakupów i sprzedaży jest dostępny z menu programu; nie ma już konieczności generowania wydruku rejestrów lub exportu do Excela;
 • edycja eDeklaracji jest łatwiejsza; można kasować wcześniej wysłane eDeklaracje na serwer testowy, posiadając odpowiednie uprawnienia;
 • udoskonalony system nadawania uprawnień do funkcji programu
 • obrotówkę można wydrukować dla określonego rodzaju kont księgowych

  mKsięgowa w wersji 2.8:

 • rejestr VAT 7k jest dostępny w systemie eDeklaracji
 • stworzyliśmy nową, atrakcyjną skórkę z wykresami, która pozwala natychmiast zorientować się jakie faktury należy zapłacić oraz jakie płatności są już przeterminowane
 • dodaliśmy obsługę kategorii "import usług" w rejestrze VAT

  mKsięgowa w wersji 2.7:

 • Księgowanie Wspólnotowego Nabycia Towarów oraz importu usług; rozszerzenie możliwości definiowania grup podatkowych na Unię Europejską oraz pozostałe kraje
 • Program automatycznie przygotowuje i księguje faktury wewnętrzne dla grupy dostawców z Unii Europejskiej
 • Usprawnione wprowadzanie bilansu otwarcia na rozrachunkach; dokumenty księgowe PK można rozliczać za pomocą rozrachunków
 • Usprawnienia interfejsu użytkownika - wyszukiwanie dostawców poprzez fragment nazwy lub NIP
 • Ułatwienia związane z wysyłaniem faktur sprzedaży emailem:
  • można wybierać adres email klienta, jeżeli w kartotece wpisanych jest więcej niż 1 adres
  • można modyfikować treść wysyłanego emaila z dołączoną fakturą sprzedaży w formacie pdf
  • faktury można wysyłać emailem z wielu miejsc w programie
 • Nowa skórka o nazwie "exclusive" została dołączona do programu; skórka posiada inny układ menu oraz gotowy zestaw raportów w głównej części ekranu
 • Numeracja faktur sprzedaży w ramach miesiąca
 • Pozycje importowane z wyciągów bankowych można przydzielać do wybranych podrejestrów w dzienniku
 • Podczas wystawiania faktury sprzedaży gotówkowej można ustalić, czy program ma automatycznie wygenerować dokument KP; analogicznie jest przy wprowadzaniu faktury zakupu
 • Dodano większe możliwości wyszukiwania dokumentów w dzienniku oraz ich sortowania
 • Podczas logowania do programu można wybrać język interfejsu polski lub angielski
 • Na ekranie wprowadzania dokumentów w walucie obcej wyświetlana jest data kursu walut
 • Rozliczanie VATu od kosztów współczynnikiem; program generuje automatycznie korektę VAT

  mKsięgowa w wersji 2.6:

 • fakturowanie i rozliczanie (oraz automatyczne księgowanie) zaliczek
 • możliwość wystawiania faktur sprzedaży w walutach obcych dla kontrahentów krajowych
 • wydruk faktur w języku polskim i angielskim
 • możliwość rejestracji skanów faktur zakupu i wysyłania emailem do księgowości (np. zdjęcie faktury zakupu z tableta)
 • import wyciągów bankowych PKO BP, Deutsche Bank db powerNET, Citibank
 • rozbudowa podglądu wyciągów bankowych
 • rozbudowa możliwości wyszukiwania dokumentów wg nowych filtrów
 • rozbudowa wydruku obrotówki
 • zmiana formatu wydruku dokumentu KP
 • rozbudowa wydruku Analiza Należności Przeterminowanych (zmienny okres raportowania)
 • automatyczne tworzenie pierwszego oddziału klienta, w celu ułatwienia zakładania pozycji kartoteki klientów
 • określanie daty VAT dla faktur zakupu
 • rozbudowa automatycznego księgowania różnic kursowych
 • wydłużenie nazwy oddziału klienta do 60 znaków

  mKsięgowa w wersji 2.5:

 • import wyciągów bankowych w formacie MT940 (ponieważ każdy bank ma drobne różnice w implementacji standardu MT940, w chwili obecnej program został dostosowany do plików generowanych przez bankowość elektroniczną PKO BP, BPH i Alior)
 • import wyciągów bankowych w formacie CSV (Deutsche Bank, mBank)
 • możliwość księgowania płatności dokonanych za pomocą serwisu przelewy24.pl
 • import dokumentów księgowych z plików CSV, przygotowywanych w programie Excel
 • import faktur kosztowych z plików CSV, przygotowywanych w programie Excel
 • możliwość definiowania bieżącego okresu wprowadzania dokumentów
 • uzupełnione zostały wydruki dokumentów księgowych o pole opisu wpłaty/wypłaty
 • rozbudowany został wydruk uzgodnień sald dla kontrahentów
 • można zmieniać typ konta rozliczeniowego
 • wykrywanie powtórzeń nazwy i NIPu dostawców
 • możliwość drukowania faktur Pro-Forma
 • poprawione sortowanie dostawców i klientów wg polskich znaków
 • eDeklaracje - zostały przygotowane dla karty podpisu elektronicznego Unizeto Certum

  mKsięgowa w wersji 2.4:

 • nowy ekran logowania
 • bardziej elastyczne księgowanie korekt zakupu
 • generowanie wezwań do zapłaty z możliwością edycji treści wezwania
 • średnie kursy wymiany walut codziennie, automatycznie ściągane z serwisu NBP
 • pełniejszy wzór faktury sprzedaży

  mKsięgowa w wersji 2.3:

 • na dokumentach księgowych dodano datę księgowania i datę operacji gospodarczej
 • można księgować bezpośrednio na subkontach kont rozrachunkowych
 • numer subkonta kontrahenta jest wyświetlony na dokumencie

  mKsięgowa w wersji 2.2:

 • automatyczne księgowanie równoległe kosztów na zespole 5
 • modyfikacja faktur zakupu
 • wiele podrejestrów, z osobnymi numeracjami, w ramach każdego typu dokumentu

  mKsięgowa w wersji 2.1:

 • faktury korygujące sprzedaży
 • wysyłanie ofert, zamówień i faktur do klientów za pomocą e-mail
 • księgowanie "do bufora" i zamykanie okresów
 • dodana pierwsza pozycja selektora pozycji kartoteki
 • automatyczne generowanie dokumentu KW dla faktur zakupu

Zarejestruj się i wypróbuj mKsięgową już dzisiaj.