Bilans otwarcia

Bilans otwarcia w programie

 

Wprowadzanie Bilansu Otwarcia Księgi Głównej

Jedną z podstawowych czynności przy rozpoczynaniu pracy z programem księgowym online mKsiegowa.pl jest wprowadzenie bilansu otwarcia, który jest jednocześnie bilansem zamknięcia w poprzednim systemie księgowym. Najwygodniej jest wprowadzać Bilans Otwarcia na początku roku obrotowego, chociaż jest to również możliwe w trakcie trwania roku. Bilans Otwarcia wprowadza się Dokumentem Księgowym.

 

Procedura wprowadzenia Bilansu Otwarcia

 1. w opcji Rok Podatkowy należy sprawdzić, czy jest wprowadzony rok wcześniejszy niż ten, w którym rozpoczynamy księgowanie w mKsięgowej (np. jeżeli rozpoczynamy pracę z mKsięgową w dniu 1 stycznia 2014, wówczas wprowadzony musi być Rok Podatkowy za okres 1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2013)
 2. wybrać poprzedni rok podatkowy w Ustawieniach Ogólnych
 3. sprawdzić, czy wszystkie konta występujące na Bilansie Zamknięcia są dostępne i aktywne w planie kont; jeżeli jakichś kont brakuje wówczas trzeba je dopisać; należy je dopisać nawet, jeżeli nie będą używane w nowym roku podatkowym; wówczas po wprowadzeniu Bilansu Otwarcia można jest zdezaktywować;
 4. sprawdzić, czy są zdefiniowane rachunki bankowe oraz czy mają przyporządkowane odpowiednie konta w Księdze Głównej
 5. wprowadzić Bilans Otwarcia jako Dokument Księgowy z datą ostatniego dnia poprzedniego Roku Podatkowego
 6. w Ustawieniach Ogólnych przypisać ponownie bieżący rok podatkowy
 
Program księgowy onlineUwagi:
 • Wprowadzanie Bilansu Otwarcia może wymagać posiadania odpowiednich uprawnień konfiguracyjnych (wprowadzanie oraz konfigurowanie lat podatkowych, wprowadzanie planu kont).
 • Twój Bilans Otwarcia musi mieć taką samą sumę sald po stronie Winien i Ma, aby móc go poprawnie wprowadzić do systemu.
 • Jeżeli potrzebujesz wprowadzić częściowy bilans otwarcia (np. tylko dla rachunku bankowego lub dla kasy) możesz użyć do tego celu wybranego konta technicznego w planie kont, aby zbilansować dokument.
 • Import bilansu otwarcia możesz zrealizować za pomocą programu iMacros. Bilans otwarcia należy wówczas przygotować w postaci pliku CSV.
 

Wprowadzanie Bilansu Otwarcia magazynu

Jeżeli posiadasz inwentaryzację stanów magazynowych oraz ceny ewidencyjne:

 1. wybierz poprzedni rok podatkowy w Ustawieniach Ogólnych jak poprzednio
 2. zdefiniuj magazyn w Lokalizacje magazynów
 3. wprowadź towary w Kartotece przypisując im odpowiednie Konta Magazynowe oraz Konta Różnic Magazynowych. Dla każdej pozycji ustaw Typ = Towar
 4. używając funkcji Korekty Stanów Magazynowych w module Towary i Magazyny wprowadź wszystkie pozycje inwentaryzacji oraz ceny ewidencyjne zakupu; wprowadzaj dokument z datą ostatniego dnia poprzedniego roku podatkowego (np. 31 grudnia)
 5. po wprowadzeniu i zamknięciu dokumentu program wprowadzi odpowiednie ilości do magazynu oraz utworzy dokument księgowy typu Korekta Magazynowa
 6. jeśli saldo konta magazynowego było wprowadzone już wcześniej, wówczas może zaistnieć konieczność stornowania utworzonego dokumentu z tą samą datą
 7. na koniec przypisz ponownie bieżący rok podatkowy

Import bilansu otwarcia magazynu możesz zrealizować za pomocą programu iMacros. Bilans otwarcia należy wówczas przygotować w postaci pliku CSV.

 

Bilans Otwarcia środków trwałych

Jeżeli używany jest moduł Środki Trwałe niezbędne może być wprowadzenie bilansu otwarcia dla środków trwałych. Bilans otwarcia wprowadzany jest dodatkowo do księgowań na konta związane ze środkami trwałymi. Wprowadzenie środków trwałych do ewidencji umożliwia dalszą ich amortyzację w programie.