Nierozliczone dokumenty

Ważnym elementem systemu rozrachunków w programie księgowym online mKsiegowa.pl jest podgląd statusu płatności dokumentów, czyli rozrachunków z klientami. Na ekranie Nierozliczone dokumenty w module Sprzedaż można obserwować na bieżąco status płatności faktur, korekt i innych dokumentów rozrachunkowych wybranych klientów.


Ekran główny

Filtry u góry ekranu pozwalają na wybranie określonego klienta, zakresu dat oraz typu dokumentów. Kolorem zaznaczone są faktury, których płatność jest opóźniona.

W prawej kolumnie wyświetlana jest wartość dokumentu oraz saldo jego rozliczeń.


Rozliczanie dokumentów

Jeżeli mamy dokumenty nie rozliczone, po ich prawej stronie jest ikonka, za pomocą której można je rozliczyć.

rozrachunki online

Po kliknięciu ikonki program otwiera ekran, na którym pojawiają się nie rozliczone dokumenty (o ile są):

rozrachunki online

Można wpisać kwoty rozliczeń poszczególnych dokumentów tak, aby całkowita kwota (Razem alokowane) nie przekroczyła wartości rozliczanego dokumentu. Po wpisaniu kwot kliknij Przetwórz.


Wprowadzanie płatności za dokumenty

Dokumenty typu faktury sprzedaży, wypłaty pieniędzy dla klientów oraz księgowania na konta rozrachunkowe wybranych klientów można zapłacić z tego ekranu po wybraniu ikonki faktury internetowe. Wprowadzony zostanie dokument typu Płatność Klienta.

rozrachunki online

Podgląd rozliczonych dokumentów

Po zaznaczeniu opcji Pokaż rozliczone program prezentuje również dokumenty rozliczone wcześniej (obecne saldo wynosi 0):

rozrachunki online

Wydruk dokumentów

Wydruk dokumentu jest możliwy za pomocą ikonki wydruk faktury


Ustawienia ekranu

Liczbę wyświetlanych dokumentów na ekranie ustawisz w Ustawieniach wyświetlania u góry ekranu.


Szybki eksport danych do pliku Excel

Istnieje możliwość szybkiego eksportu danych do pliku excel. Po wyszukaniu odpowiednich danych, wystarczy kliknąć na przycisk excel który znajduje się na samym dole.

szybki eksport