Rewaluacja kont walutowych

Rewaluacja kont walutowych

Rewaluację kont walutowych należy wykonywać przynajmniej raz na koniec roku fiskalnego.

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na przygotowanie dokumentów księgowych w Dzienniku dla:

Różnice kursowe księgowane są na konta ustawione w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej.

Uwaga: Przeliczenia różnic kursowych nie należy wykonywać wstecznie. Oznacza to, że po wykonaniu rewaluacji kont walutowych na określony dzień nie można wykonywać rewaluacji kont walutowych na dzień wcześniejszy. Na przykład, jeżeli rewaluacja została dokonana na dzień 31.12.2015, to nie powinno wykonywać się rewaluacji na dzień 30.06.2015. Jeżeli jednak późniejsza rewaluacja zostanie wykonana, należy ponownie przeliczyć różnice kursowe na dzień 31.12.2015.

 

Sposób przygotowania dokumentu

Dokument księgowania rewaluacji możesz przygotować w module Księgowość -> Rewaluacja kont walutowych. Podczas księgowania wystarczy określić dzień, na który ma być obliczona wartość bilansowa kont, a program zrobi resztę za Ciebie.

 
Księgowanie różnic kursowych

Jeżeli dla dokumentów typu Pozycje Dziennika skonfigurowanych jest kilka pod-rejestrów, program pozwala wybrać pod-rejestr. Liczba utworzonych dokumentów typu Pozycje Dziennika zależy od ilości kont, dla których będzie zaksięgowana rewaluacja.

W wyniku działania rewaluacji program utworzy jeden dokument księgowy dla każdego konta rozliczeniowego zdefiniowanego w walucie obcej, o ile aktualna wartość salda konta w walucie po aktualnym kursie różni się od salda konta w PLN.

Uwaga: Do obliczeń brany jest kurs każdej waluty z dnia rewaluacji. Jeżeli program nie znajdzie kursu na ten dzień będzie poszukiwał kursu na dzień poprzedni.

Wartość księgowania obliczana jest jako między wartością rachunku walutowego przeliczoną po bieżącym kursie, a aktualnym bilansem związanego z rachunkiem walutowym konta księgowego w PLN.

Dokument księgowy może również być generowany automatycznie. Jeżeli wolisz, aby dokument był generowany przez program przy każdej operacji na koncie walutowym (Wpłaty, Wypłaty, Transfery), wówczas zaznacz odpowiednią opcję w Ustawieniach Ogólnych.

Jeżeli program nie stwierdzi różnic kursowych na kontach walutowych, wówczas pojawi się komunikat: Rewaluacja nie była konieczna.

Zobacz:

 

Przykład 1

Konta walutowe mają na koniec sierpnia wartość taką samą w walucie, jak i w PLN. Wprowadzamy Wpłatę kwoty 100 EURO na konto walutowe, w dniu 23-08-2013:

 
  • Wpłata jest księgowana z zastosowaniem kursu EURO z dnia 22-08-2013: 4,2477 PLN/EUR. Księgowanie wpłaty ma postać:
     
    • konto rozrachunku klienta/424,77/Wn
    • konto rachunku walutowego/424,77/Ma
     
  • Wykonujemy Rewaluację konta walutowego na dzień 30-08-2013, z zastosowaniem kursu EURO z dnia 30-08-2013 w wysokości 4,2320 PLN/EUR; powstaje dokument księgowy:
     
    • konto rachunku walutowego/1,57/Ma
    • konto ujemnych różnic kursowych/1,57/Wn

gdzie 1,57 zł = 424,77 zł - 423,20 zł

 

Przykład 2

Wprowadzamy Płatność od klienta na kwotę 100 EURO na konto walutowe, w dniu 23-08-2013; waluta klienta to również EURO:

 
  • Wpłata jest księgowana z zastosowaniem kursu EURO z dnia 22-08-2013: 4,2477 PLN/EUR. Księgowanie ma postać:
     
    • konto rozrachunku klienta/424,77/Wn
    • konto rachunku walutowego/424,77/Ma
     
  • Wykonujemy rewaluację; powstaje dokument PK przeksięgowania dla konta walutowego na dzień 30-08-2013, z zastosowaniem kursu EURO z dnia 30-08-2013 w wysokości 4,2320 PLN/EUR:
     
    • konto rachunku walutowego/1,57/Ma
    • konto ujemnych różnic kursowych/1,57/Wn
     
  • Podczas rewaluacji program "zauważa" również, że na koncie rozrachunkowym klienta powstaje różnica w wycenie bilansowej na dzień 30-08-2013. Powstaje więc drugi dokument PK zawierający księgowania:
     
    • rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi/1,57/Wn
    • konto ujemnych różnic kursowych/1,57/Ma
 

Przykład 3

W dniu 23-08-2013 wprowadzamy Transfer kwoty 100 EURO z rachunku walutowego na rachunek PLN:

 
  • Transfer jest księgowany z zastosowaniem kursu EURO z dnia 22-08-2013: 4,2477 PLN/EUR. Księgowanie ma postać:
     
    • konto rachunku walutowego/424,77/Ma
    • konto rachunku PLN/424,77/Wn
     
  • W dniu 30-08-2013 wykonujemy rewaluację; powstaje dokument PK przeksięgowania dla konta walutowego, z zastosowaniem kursu EURO z dnia 30-08-2013 w wysokości 4,2320 PLN/EUR:
     
    • konto rachunku walutowego/1,57/Wn
    • konto dodatnich różnic kursowych/1,57/Ma