Nierozliczone dokumenty

Rozliczanie dokumentów

Ważnym elementem systemu rozrachunków w programie księgowym online mKsiegowa.pl jest podgląd statusu płatności dokumentów. Na ekranie Nierozliczone dokumenty w module Zakupy można podejrzeć status płatności dokumentów rozrachunkowych takich, jak faktury zakupu, płatności, korekty, itd.

Na ekranie tym można również dokonywać korekty kosztów na kontach pozabilansowych w związku z opóźnieniami w płatnościach.

 

Rozrachunki z dostawcami

Filtry u góry ekranu pozwalają na wybranie określonego dostawcy, zakresu dat oraz typu dokumentów.Kolorem zaznaczone są faktury zakupu, których płatność jest opóźniona.

W prawej kolumnie wyświetlana jest wartość dokumentu oraz saldo jego rozliczeń.

 

Rozliczanie dokumentów zakupu

Jeżeli mamy dokumenty nie rozliczone, po ich prawej stronie jest ikonka, za pomocą której można je rozliczyć.

 
rozrachunki online

Po kliknięciu ikonki program otwiera ekran, na którym pojawiają się nie rozliczone dokumenty (o ile są):

 
rozrachunki online

Można wpisać kwoty rozliczeń poszczególnych dokumentów tak, aby całkowita kwota (Razem alokowane) nie przekroczyła wartości rozliczanego dokumentu. Po wpisaniu kwot kliknij Przetwórz.

W ekranie tym można na przykład skorygować płatność za korekty z odpowiednimi fakturami.

 

Wprowadzanie płatności za dokumenty

Dokumenty typu faktury zakupu, wpłaty pieniędzy od dostawców oraz księgowania na konta rozrachunkowe wybranego dostawcy można zapłacić z tego ekranu po wybraniu ikonki faktury internetowe. Wprowadzony zostanie dokument typu Płatność dla Dostawcy.

 

Podgląd rozliczonych dokumentów

Po zaznaczeniu opcji Pokaż rozliczone program prezentuje również dokumenty rozliczone wcześniej:

 
rozrachunki online
 

Korekta VAT naliczonego z tytułu art. 89b ust 1 ustawy

Ekran Rozliczeń z Dostawcami posiada ułatwienia korygowania VAT naliczonego dla niezapłaconych faktur.

W Ustawieniach systemowych (moduł Ustawienia) trzeba ustawić w pierszej kolejności Konto korekty podatku naliczonego (art. 89b).

Na ekranie Nierozliczone dokumenty trzeba znaleźć niezapłaconą fakturę. Jeżeli data płatności jest opóźniona o min. 90 dni, obok faktury pojawia się ikona umożliwiająca utworzenie odpowiedniego dokumenty wyksięgowującego VAT faktury:

korekta vat z tyt art 8b pkt 1
 

Po zapłaceniu program umożliwia utworzenie dokumentu PK, który przeksięgowuje VAT ponownie na odpowiednie konta VAT:

korekta vat z tyt art 8b pkt 4
 

Dokumenty przeksięgowania VAT są raportowane do pliku JPK_V7 (pola K_46 i K_47).

Szczegółowy opis, z powołaniem się na odpowiednie przepisy, zamieszczamy w naszym poradniku, w artykule dotyczącym korekty VAT po dacie wymaganej zapłaty.

 

Ustawienia ekranu

Liczbę wyświetlanych dokumentów na ekranie ustawisz w Ustawieniach wyświetlania u góry ekranu.

 

Szybki eksport danych do pliku Excel

Istnieje możliwość szybkiego eksportu danych do pliku excel. Po wyszukaniu odpowiednich danych, wystarczy kliknąć na przycisk excel który znajduje się na samym dole.

 
szybki eksport