Rozrachunki z dostawcami

Rozrachunki z dostawcami

Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada rozbudowane mechanizmy zarządzania rozrachunkami z dostawcami. Oprócz standardowych rozrachunków dostępnych w księdze głównej, wynikających z poszczególnych księgowań, program pozwala na rozliczanie faktur zakupu na różne sposoby:

 • wprowadzanie płatności za faktury zakupu
 • "skojarzenie" płatności z fakturą w momencie jej wprowadzania
 • zaznaczenie częściowej zapłaty za fakturę
 • zaznaczenie zapłaty za kilka faktur jedną płatnością
 • wprowadzenie płatności przed wprowadzeniem faktury (bez kojarzenia jej z fakturą) i późniejsze "skojarzenie" dokumentów
 • szybki podgląd Rozliczeń z Dostawcami, zawierający:
  • faktury, z uwzględnieniem salda rozliczeń każdej faktury
  • płatności, z uwzględnieniem salda rozliczeń każdego dokumentu płatności
  • faktury przeterminowane
 • wysyłanie potwierdzeń wpłat do kontrahentów mailem

Dodatkowo program posiada standardowe raporty, pozwalające na przeglądanie:

 • Sald Dostawców
 • Analizy Opóźnionych Płatności

Raporty są dostępne w module Zakupy -> Raporty Dostawców i Zakupów.

Istotnym raportem, który bierze pod uwagę zapadające terminy płatności wprowadzonych faktur zakupu jest raport Cashflow dostępny w module Księgowość -> Raporty Ksiąg Handlowych.

Rozrachunki z dostawcami są zgrupowane w menu modułu Zakupy, jak na poniższym rysunku.

Rys. Rozrachunki w module Zakupy

Zakupy online