Controlling finansowy

Controlling finansowy

Controlling finansowy

Księgowość prowadzimy nie tylko po to, by spełnić wymagania ustawy o rachunkowości. Drugą, istotną rolą księgowości to wspomaganie zarządzania.

Program księgowy online mKsiegowa.pl oferuje gotowy zestaw podstawowych raportów controllingu finansowego, pozwalający osobie zarządzającej spółką lub inną jednostką gospodarczą na udoskonalenie procesów związanych z jej funkcjonowaniem.

Nie musisz być specjalistą, aby wdrożyć podstawowy zestaw narzędzi, które podniosą zarządzanie na wyższy poziom.

Narzędzia, które oferujemy są przygotowane do samodzielnego wdrożenia. Możesz je łatwo dostosować do swoich potrzeb. Otrzymujesz zarówno rozwiązania informatyczne, jak i zestaw podstawowych sprawozdań finansowych będących podstawą wdrożenia dobrego controllingu finansowego.

Punktem centralnym każdego controllingu finansowego jest solidny program księgowy. Oferowane przez nas narzędzia bazują na dobrym i sprawdzonym programie księgowym online, jakim jest mKsiegowa.pl.

Prezentujemy cykl artykułów zawierających wybrane aspekty controllingu finansowego spółki z o.o.:

 
 1. Analiza wskaźnikowa bilansu
   
 2. Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) - wariant porównawczy
   
 3. Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) - wariant kalkulacyjny
   
 4. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) - metoda bezpośrednia
   
 5. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) - metoda pośrednia
 
controlling finansowy w programie mksiegowa
Użytkownicy programu księgowego mKsiegowa.pl mogą korzystać z modułu wydruku dowolnych sprawozdań finansowych, bazujących na planie kont.

Dostępne w programie możliwości, to:

Rozpoczynając pracę w programie otrzymasz wcześniej przygotowane sprawozdania dostosowane do Twojego planu kont: bilans, rachunek wyników oraz dane do CIT8.