Księgowanie Różnic Kursowych

Księgowanie Różnic Kursowych

Program księgowy online mKsiegowa.pl jest wielo-walutowy i może obsługiwać automatyczne księgowanie różnic kursowych. Na życzenie administrator może włączyć mechanizm w programie, który dodaje różnice kursowe do dokumentu księgowego, jeżeli jest to w danym momencie niezbędne.

 

1.  Co to są różnice kursowe i jak je księgować?

Zapraszamy do naszego poradnika księgowego, gdzie zamieściliśmy artykuły:

 

2.  Różnice kursowe między fakturą i płatnością

Różnice kursowe wynikające ze zmiany kursu między dniem wystawienia faktury i dniem zapłaty obsługiwane są automatycznie podczas księgowania zapłaty za fakturę.

Do każdego księgowania dokumentu typu Płatności Klienta lub Płatności dla Dostawcy wystawianego w walucie obcej i rozliczającego fakturę, dodawane jest księgowanie:

 • konto różnic kursowych/wartość różnic kursowych
 • konto rozrachunkowe/wartość różnic kursowych

Konta księgowe rozliczenia różnic kursowych możesz ustawić w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej.

Kursy walut są wczytywane automatycznie ze strony NBP.

Wartość różnic kursowych obliczana jest następująco:(Wartość płatności w EURO * kurs z dokumentu płatności) - (Wartość płatności w EURO * kurs z faktury)

 

Przykład:

 • Faktura sprzedaży z dnia 12-03-2012
 • Kurs z dnia 12-03-2012 = 4,1143 PLN/EUR
 • Płatność klienta z dnia 27-03-2012
 • Wartość wpłaty: 23124 EURO
 • Kurs z dnia 26-03-2012 = 4,1409 PLN/EUR

23124 EURO * 4,1409 - 23124 EURO * 4,1143 = 95754,17 PLN - 95139,07 PLN = 615,10 PLN

Różnice kursowe zaksięgowane dla tego dokumentu wyniosą 615,10 PLN.

Dodatkowe księgowanie dla tego dokumentu płatności klienta będzie miało postać:

 
Nazwa konto księgowego Winien Ma
konto różnic kursowych 615,10  
konto rozrachunkowe kontrahenta   615,10

Uwagi:

 • program wykonuje naliczanie i księgowanie różnic kursowych tylko, jeżeli płatność jest skojarzona z fakturą w dokumentach:
   
 • raz rozliczonego dokumentu nie należy modyfikować, ponieważ naliczenie różnic kursowych może nie zostać ponownie zaksięgowane lub zaksięgować się podwójnie; w przypadku konieczności zmiany rozliczeń w dokumentach może zaistnieć konieczność "ręcznego" zaksięgowania różnic kursowych za pomocą prostego dokumentu księgowego (Pozycje Dziennika).
 

3.  Sposób automatycznego księgowania różnic kursowych

Prezentujemy przykłady automatycznego księgowania różnic kursowych dla:

 

4.  Ręczne księgowanie różnic kursowych

Poza możliwością automatycznej rewaluacji walutowych kont kontrahentów możesz również księgować różnice ręcznie za pomocą standardowych dokumentów Pozycje Dziennika.

Podczas księgowania stosuj zasady:

 • pozostaw wybraną walutę PLN
 • wybierz konto rozrachunkowe kontrahenta, a potem wybierz kontrahenta; zaksięguj różnice kursowe po właściwej stronie
 • wybierz konto przeciwstawne jako konto różnic kursowych; zaksięguj różnicę po drugiej stronie
 • wprowadź dokument do dziennika
 

5.  Różnice kursowe na rachunkach walutowych

Program umożliwia prowadzenie rachunków bankowych w walucie. W księgowości niezbędne jest ustalenie wartości takich rachunków bankowych w PLN na dzień bilansowy. Można to zrobić poprzez dodatkowe księgowanie różnic kursowych w PLN lub poprzez automatyczną rewaluację kont walutowych.