Konta Rozliczeniowe

Konta Rozliczeniowe (rachunki bankowe, kasa)

Konta rozliczeniowe służą programie księgowym online mKsiegowa.pl do dodatkowej konfiguracji niektórych kont księgi głównej takich, jak rachunek bankowy, kasa, konto zaliczkowe. Konfiguracja dostępna jest w module Księgowość programu.

Księgowość -> Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja


Właściwości kont rozliczeniowych

Dodatkowe możliwości takich kont obejmuje:

  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
  • rozliczanie zaliczek pracowniczych
  • księgowanie różnic kursowych dzięki temu, że dla każdego konta rozliczeniowego można określić walutę

Dla każdego konta można wykonać ponadto Raport płatniczy, który jest trochę pełniejszy niż zwykłe zestawienie dokumentów na danym koncie.


Konfiguracja kont rozliczeniowych

W konfiguracji kont rozliczeniowych masz wgląd w tabelę, w której zdefiniowane są wszystkie rachunki bankowe, kasa oraz inne konta rozliczeniowe. Każde konto Księgi Głównej, które jest używane jako rozrachunkowe, musi mieć zdefiniowane dodatkowe informacje w tym ekranie.

Program księgowy online - konta rozliczeniowe

Dodawanie kont

W celu dodania kolejnego konta wypełnij formularz pod tabelą oraz kliknij Dodaj Nowy.

Program księgowy online - konta rozliczeniowe

Nazwa Konta Rozliczeniowego – sugerujemy pozostawienie nazwy konta analogicznej do przypisanej przez bank lub nazwy pozwalającej odpowiednio zinterpretować odpowiednie konto rozrachunkowe. Możemy tutaj zdefiniować konto rozliczeniowe określonego pracownika, który rozlicza się z firmą (płaci za rachunki lub faktury zakupu).

W polu Typ możesz określić odpowiedni typ konta:

  • Gotówkowe - program zablokuje możliwość zejścia salda konta poniżej 0
  • Oszczędnościowe, Zaliczki Pracownicze - brak blokady zejścia poniżej 0
Program księgowy onlineUwaga:

Zmiana typu konta jest możliwa:

  • jeśli konto nie jest przypisane do punktu sprzedaży
  • w przypadku kont z debetem w historii zablokowana jest zmiana na Typ = Gotówkowe

W polu Waluta Konta; wybierz walutę, w którym jest ono rozliczane. Konta walutowe umożliwiają księgowanie wpłat i wypłat w walucie. Każda wpłata i wypłata walucie obcej jest przeliczana na PLN po kursie dnia. Program ułatwia Rewaluację Kont Walutowych.

Zaznaczając tak w wyborze Czy konto jest domyślne dla tej Waluty? oznacza, że system przy wystawianiu dokumentów księgowych będzie sugerował przelewy na podany rachunek bankowy (np. nazwa banku i numer rachunku bankowego będą widoczne na fakturze sprzedażowej, przy płatnościach w walucie określonej w okienku waluta rachunku).Dodatkowo, konto domyślne pojawia się na wydruku faktur sprzedaży.

Każde konto bankowe, rozliczeniowe oraz kasa muszą być przypisane do odpowiedniego konta księgowego w planie kont, co dokonujesz wpisując odpowiedni kod konta w formatce Konto Księgi Głównej.

Szczegółowe dane banku (nazwa banku, numer rachunku bankowego oraz adres banku), w którym prowadzisz rachunek bankowy są potrzebne w celach informacyjnych. Numer domyślnego Rachunku Bankowego umieszczany jest w stopce wydruku faktury. Jeżeli dla danej waluty wprowadzono więcej niż 1 rachunek bankowy, wówczas drukowany jest rachunek domyślny.

Jeżeli importujesz wyciągi bankowe, Numer Rachunku Bankowego musi być zgodny z danymi zapisanymi w plikach formatu MT940.

Program księgowy onlineUwaga:
  • nie można utworzyć konta rozliczeniowego dla danego konta księgi głównej, jeżeli wcześniej pojawiło się saldo na tym koncie; w takim przypadku należy zdefiniować nowe konto analityczne;
  • Jeżeli stosujemy rozliczenie faktur płaconych przez pracowników, wówczas możemy utworzyć jedno konto wspólne lub konto dla każdego pracownika osobno. Tak zdefiniowane konto pojawi się w dokumentach płatności oraz fakturach. W opcji Raport płatniczy w module Księgowość będziemy mieli podgląd pod rozliczenia z danym pracownikiem. Rozliczenia będą zgodne z saldami na danym koncie księgi głównej przypisanym do konta rozliczeniowego pracownika. Więcej na temat rozliczania faktur zakupu zapłaconych zaliczką.

Wykorzystanie kont rozliczeniowych

Zdefiniowane tutaj konta pojawiają się przy wprowadzaniu wpłat i wypłat.

Przykładowo, wprowadzając płatność klienta wybieramy konto, na które płatność wpłynęła:

Program księgowy online - konta rozliczeniowe

Z uwagi na to, że konto jest przypisane do konta księgi głównej, program do takiej płatności klienta utworzy dokument księgowy.