nowy ekran księgowania
 Nowa wersja programu 3.3.30 posiada następujące cechy: Dodana edycja linii księgowych dla kont bankowych i rozrachunków w interfejsie dynamicznym Numer referencyjny faktury na raporcie Księgowanie na Kontach Na ekranie dynamicznym dodana historia wprowadzania i zmian dokument...
zmiana hasła programu
Nowa wersja programu oznaczona symbolem 3.3.29 posiada następujące cechy: Dostosowanie formatu MT940 dla banku Raiffeisen Ujendolicony format danych w raporcie Sald Dostawców Rozpoznawanie konta klienta i dostawcy przy imporcie wyciągów bankowych na podstawie numeru rachunku...
ekran logowania programu księgowego
  Nowa wersja programu oznaczona symbolem Build 27 posiada następujące cechy: Poprawione przenoszenie kwoty podatku w deklaracji JPK_V7 w przypadku korekty; W przypadku korzystania z oddziałów klientów, nazwa oddziału została dodana na ekranie płatności; Wprowadzone zostały...