nowa wersja programu
Od 30 grudnia 2020 udostępniliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 23. Wersja posiada następujące zmiany: rozudowa formatu importu faktur sprzedaży o oddziały możliwość wyłączenia automatycznego liczenia różnic kursowych w transferach płatniczych między rachunkami...
web klient jpk
  Pliki JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7) można przygotować w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Po utworzeniu pliku JPK należy go zaszyfrować i przesłać przez internet za pomocą darmowego programu WEB Klient JPK, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Program...
Wartości domyślne oznaczeń GTU
Aby ułatwić wprowadzanie faktur sprzedaży w taki sposób, aby były zgodne z wymaganiami związanymi z JPK_V7 w programie mKsiegowa.pl wprowadzone zostały w najnowszej wersji wartości domyślne dla kategorii towarów i usług. Funkcjonalność taka znakomicie ułatwia oznaczanie faktur sprzedaży...