Przykłady typowych księgowań w firmie usługowej

Przykłady typowych księgowań w firmie usługowej

W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl można skonfigurować księgowania podstawowych dokumentów. Program automatycznie księguje dokumenty firmy podczas ich wprowadzania, według ustawionych schematów.

 

Przykład: firma świadcząca usługi malarskie.

Księgowanie usługi.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze mają miejsce w tym samym miesiącu.

1. Zakup farby i innych materiałów niezbędnych do realizacji usługi

Przykładowe ustawienie księgowania faktury zakupu w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 401 "Koszty materiałów"
 Wn konto 223-1 "VAT naliczony stawka podstawowa"
 Ma konto 202 "Rozrachunki z dostawcami"

2. Wynagrodzenia pracowników

 
 Wn konto 402 "Koszty wynagrodzeń"
 Ma konto 230 "Rozrachunki z pracownikami z tyt. umów zlec."
 Ma konto 221 "Rozrachunki z US z tyt. VAT"

3. Sprzedaż usługi

Przykładowe ustawienie księgowania faktury sprzedaży mKsiegowa.pl

automatyczne księgowania w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 201 "Rozrachunki z klientami"
 Ma konto 701 "Sprzedaż usług"
 Ma konto 222-1 "VAT należny stawka podstawowa"
 

Księgowanie wyciągu bankowego

1. Zapłata przelewem za fakturę sprzedaży usługi

Przykładowe ustawienia księgowania przelewu od klienta w programie mKsiegowa.pl

automatyczne księgowania w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 130 "Rachunek bankowy"
 Ma konto 201 "Rozrachunki z klientami"

2. Zapłata przelewem za faktury zakupu materiałów

 
 Wn konto 202 "Rozrachunki z dostawcami"
 Ma konto 130 "Rachunek bankowy"
 

Przykładowe ustawienia księgowania przelewu za fakturę zakupu w mKsiegowa.pl

automatyczne księgowania w mKsiegowa.pl

3. Zapłata wynagrodzenia

 
 Wn konto 230 "Rozrachunki z prac. z tyt. umów zlec."
 Ma konto 130 "Rachunek bankowy"

 


Rozliczenie VATu

1. Obliczenie i przeksięgowanie VAT

 
 Wn konto 222-1 "VAT należny stawka podstawowa"
 Ma konto 223-1 "VAT naliczony stawka podstawowa"
 Ma  konto 221 "Rozrachunki z US z tyt. VAT"

2. Przelew VAT na konto US

 
 Wn konto 221 "Rozrachunki z US z tyt. VAT"
 Ma konto 130 "Rachunek bankowy"
 

Podsumowanie

Podane powyżej schematy należy dostosować do specyfiki działalności firmy. Schematy księgowe określa się w ramach indywidualnej polityki rachunkowości firmy. W naszym poradniku księgowym doradzamy w jaki sposób przygotować politykę rachunkowości.

Przykłady księgowania dla innego rodzaju działalności:

Przygotowaliśmy również cały cykl artykułów na temat księgowania typowych zdarzeń gospodarczych takich, jak księgowanie listy płac, umów zlecenie, umów o dzieło i wielu innych.