Przykład ustawienia księgowania faktury zakupu

Przykład ustawienia księgowania faktury zakupu

W programie księgowości online mKsiegowa.pl można skonfigurować automatyczne księgowanie (dekretowanie) dokumentów. Poniżej przykład konfiguracji faktury zakupu usług lub kosztów, dla których nie jest prowadzona gospodarka magazynowa.

Ustawienie wzorca w kartotece

W kartotece towarowej należy dla każdej pozycji faktury określić odpowiednie Konto Zakupu. Na konto zakupu będą księgowane koszty netto z faktury.

 
efaktura - księgowanie

Wprowadzenie dostawcy

W kartotece dostawców należy ustawić:

  • Konto Zakupu, które może mieć 2 rodzaje konfiguracji:
    • Użyj Konta Magazynowego/Kosztów dla Towaru - program będzie księgował koszty na konto ustawione w kartotece towarowej (jak w pkt 1.)
    • wybrane konto z planu kont - program będzie księgował koszty na to konto, niezależnie od ustawienia konta zakupu w kartotece towarowej
  • Konto zobowiązań
 
efaktura - księgowanie

Wprowadzenie faktury

Sposób wprowadzenia faktury zakupu według przygotowanych ustawień jest opisany w artykule na temat faktur zakupu.

Typowy sposób zaksięgowania faktury zakupu wygląda następująco:

 
efaktura - księgowanie