Przykłady typowych księgowań w firmie produkcyjnej

Przykłady typowych księgowań w firmie produkcyjnej

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl umożliwia konfigurację księgowania (dekretowania) podstawowych zdarzeń gospodarczych. Program automatycznie księguje dokumenty podczas ich wprowadzania, według ustawionych schematów.

 

Przykład - firma produkująca zestawy komputerowe

Przykład obejmuje księgowanie produkcji jednego lub kilku zestawów komputerowych. Wszystkie zdarzenia gospodarcze mają miejsce w tym samym miesiącu. Firma jest płatnikiem VAT. Kupuje również od płatnika VAT.

a) dostawa części komputerowych PZ:

Przykładowe ustawienie księgowania dokumentu PZ w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 330 "Magazyn"
 Ma konto 301-1 "Rozliczenie zakupu materiałów"

b) zakup energii elektrycznej

 
 Wn konto 402-5 "Zużycie energii elektrycznej"
 Wn konto 223-1 "VAT naliczony stawka podstawowa"
 Ma konto 202 "Rozrachunki z dostawcami"

c) wynagrodzenie pracownika

 
 Wn konto 402-9 "Koszty produkcji"
 Ma konto 230 "Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń"
 Ma konto 220-2 "Podatek od wynagrodzeń"

d) zaksięgowanie zlecenia montażu zestawu

Przykładowe ustawienie księgowania zlecenia produkcyjnego w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Ma konto 330 "Magazyn" - zdjęcie elementów z magazynu
 Wn konto 330 "Magazyn" - przyjęcie produktów gotowych
 Wn konto 402-5 "Zużycie energii elektrycznej"

W ramach konta 402-5 ujmujemy koszty energii przeznaczonej na wyprodukowanie księgowanej ilości zestawów.

e) sprzedaż zestawu komputerowego

wydanie zestawu na dokument WZ:

Przykładowe ustawienie księgowania dokumentu WZ w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 710 "Koszt własny sprzedaży produktów"
 Ma konto 330 "Magazyn"

faktura sprzedaży:

 
 Wn konto 201 "Rozrachunki z klientami"
 Ma konto 222-1 "VAT należny stawka podstawowa"
 Ma konto 701 "Sprzedaż produktów"

Numery kont bazują na wzorcowym planie kont programu mKsiegowa.pl.

 

Podsumowanie

Podane powyżej schematy należy dostosować do specyfiki działalności firmy. Schematy księgowe określa się w ramach indywidualnej polityki rachunkowości firmy. W naszym poradniku księgowym doradzamy w jaki sposób przygotować politykę rachunkowości.

Przykłady księgowania dla innego rodzaju działalności: