Przykłady typowych księgowań w firmie handlowej

Przykłady typowych księgowań w firmie handlowej

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl umożliwia konfigurację księgowania (dekretowania) podstawowych zdarzeń gospodarczych. Program automatycznie księguje dokumenty podczas ich wprowadzania, według ustawionych schematów.

 

Przykładowe księgowanie magazynu w firmie handlowej.

Firma kupuje i sprzedaje ekrany LCD. Zakup i sprzedaż mają miejsce w tym samym miesiącu. Firma jest płatnikiem VAT. Kupuje również od płatnika VAT.

 

Zakup ekranu LCD

  • przyjęcie ekranu na magazyn PZ:

Przykładowe ustawienie księgowania dokumentu PZ w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 330 "Magazyn
 Ma konto 301-2 "Rozliczenie zakupu towarów"
 
  • księgowanie faktury zakupu od dostawcy:

Przykładowe ustawienie księgowania faktury zakupu towaru w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Ma konto 202 "Rozrachunki z dostawcami"
 Wn konto 301-2 "Rozliczenie zakupu towarów"
 Wn konto 223-1 "VAT naliczony stawka podstawowa"
 

Sprzedaż ekranu LCD

  • wydanie ekranu z magazynu - dokument WZ:

Przykładowe ustawienie księgowania dokumentu WZ w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 736 "Koszt własny sprzedaży towarów"
 Ma konto 330 "Magazyn"

Uwaga: Księgowanie kosztu własnego sprzedaży towarów może być wykonywane automatycznie na bieżąco. W niektórych przypadkach może to być niepraktyczne i wówczas program można tak skonfigurować, aby księgowanie kosztu sprzedaży odbywało się raz w miesiącu, na podstawie raportu magazynowego.

W sytuacjach, w których sprzedaż następuje wcześniej niż wprowadzenie faktur zakupu, mogą powstawać chwilowe stany ujemne magazynu, a przez to nieprawidłowe naliczanie kosztu sprzedaży.

Prosimy w takich sytuacjach o kontakt, aby wykonać odpowiednie zmiany w ustawieniach programu.

 

Przykładowe ustawienie księgowania faktury sprzedaży towaru w mKsiegowa.pl

wzory księgowań w mKsiegowa.pl
 
 Wn konto 201 "Rozrachunki z klientami"
 Ma konto 222-1 "VAT należny stawka podstawowa"
 Ma konto 730 "Sprzedaż towarów"
 

Podsumowanie

Podane powyżej schematy należy dostosować do specyfiki działalności firmy. Schematy księgowe określa się w ramach indywidualnej polityki rachunkowości firmy. W naszym poradniku księgowym doradzamy w jaki sposób przygotować politykę rachunkowości.

Przykłady księgowania dla innego rodzaju działalności: