Konfiguracja automatycznego księgowania

Konfiguracja automatycznego księgowania

Automatyczne księgowanie w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na elastyczną konfigurację mechanizmów automatycznego księgowania (dekretowania) dokumentów.

 

Konfiguracja

Konfigurację wykonasz w następujących miejscach w programie:

 • podstawowe konta ustawisz w Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej
 • w kartotece towarowej należy dla każdej pozycji kartoteki określić odpowiednie konta kosztowe, sprzedaży oraz magazynowe:
  • na Konto sprzedaży będą księgowane przychody netto przy wystawianiu faktur sprzedaży
  • na Konto Zakupów będą księgowane koszty zakupu usług podczas wprowadzania faktur zakupu
  • na Konto Zakupów będą księgowane towary wydawane z magazynu na dokument WZ
  • dla Towarów oraz Produktów pojawia się Konto magazynowe. Jest ono używane do księgowania przyjęć PZ oraz wydań WZ
  • dla Towarów oraz Produktów pojawia się Konto różnic magazynowych. Jest ono używane do księgowania korekt stanów magazynowych
  • dla Produktów pojawia się Konto kosztów produkcji; jest wykorzystywane do księgowania dokumentów produkcji.
 • w kartotece klientów należy ustawić konta rozrachunkowe dla poszczególnych klientów.
 • w kartotece dostawców należy również ustawić konta rozrachunkowe dla dostawców.
 

Sposób ustawiania kont

Lista kont księgi głównej zmienia się w zależności od pola Typ po lewej stronie ekranu kartoteki:

 

Dla typu Usługa ustawiamy jedynie:

 • Konto sprzedaży
 • Konto zakupów
 
ustawienia automatycznego księgowania
 

Dla typu Towar ustawiamy dodatkowo:

 • Konto magazynowe
 • Konto różnic magazynowych
 
ustawienia automatycznego księgowania
 

Księgowanie kosztu własnego sprzedaży

Księgowanie kosztu własnego sprzedaży towarów może być wykonywane automatycznie dla każdego dokumentu WZ.

W niektórych przypadkach rozwiązanie takie może być niepraktyczne i wówczas program można tak skonfigurować, aby księgowanie kosztu sprzedaży odbywało się raz w miesiącu, na podstawie raportu magazynowego.

Mogą to być sytuacje, w których sprzedaż następuje wcześniej niż wprowadzenie faktur zakupu, co powoduje chwilowe powstawanie stanów ujemnych w magazynie, a przez to nieprawidłowe naliczanie kosztu sprzedaży.

Prosimy w takich sytuacjach o kontakt, aby wykonać odpowiednie zmiany w ustawieniach programu.

 

Przykłady

Przykłady księgowania wraz z typowymi ustawieniami dekretów: