Dokument PZ

Dokument PZ

Przyjęcie Zakupu wprowadza się w module Zakupy -> PZ - Przyjęcie zakupu programu księgowego online mKsiegowa.pl.

 

1.  Wprowadzanie dokumentu

Wprowadzanie dokumentu rozpoczyna się od wypełnienia nagłówka:

  • Wybór Dostawcy
  • Numer ewindencyjny jest wewnętrznym numerem dokumentu w systemie. Program generuje numer automatycznie, na podstawie ustawionej Numeracji Dokumentów.

W środkowej kolumnie wprowadzamy:

  • Data Przyjęcia
  • Identyfikator Dostawcy, który jest numerem dokumentu nadanym przez dostawcę.

W kolejnej kolumnie wpisuje się następujące informacje:

  • Przyjęto Do pozwala wybrać magazyn, do którego przyjęto towary.
  • W polu Dostawa do pojawia się adres magazynu

Poniżej, w polu Pozycje Zamówienia wybieramy towary wprowadzane do magazynu. Pozycje wybieramy z kartoteki za pomocą kodu lub z rozwijanej listy. Po określeniu ilości oraz ceny, klikamy na Dodaj Pozycję z prawej strony.

Sposób wyszukiwania towarów możemy ustawić w Ustawieniach ogólnych:

  • jeżeli opcja Wybór towarów przez wyszukiwanie jest nie zaznaczona, wówczas wyszukujemy pozycje kartoteki według kodu wpisanego w polu Kod;
  • jeżeli opcja Wybór towarów przez wyszukiwanie jest zaznaczona, wówczas możemy również wyszukiwać pozycje kartoteki według fragmentu nazwy; należy w polu Kod wpisać fragment nazwy i nacisnąć klawisz Enter; w polu Nazwa pojawi się lista pozycji zawierających wyszukiwany fragement w nazwie;

Porgram podpowiada ostatnio wprowadzoną (lub wcześniej ustawioną dla danego dostawcy) cenę zakupu.

Przed zakończeniem dokumentu można modyfikować wprowadzone wcześniej pozycje. W tym celu należy kliknąć ikonkę dokument pz po prawej stronie wybranego wiersza.

Uwagi:

  • dokumenty PZ można wprowadzać tylko w ramach wybranego roku podatkowego; rok podatkowy ustawia się w module Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
  • Data Przyjęcia musi być większa niż określona w Zamykaniu Dziennika


2.  Sposób księgowania Dokumentów PZ

Do każdego, wprowadzonego dokumentu PZ generowany jest dokument w dzienniku księgowym typu Przyjęcie PZ, pod następującymi warunkami:

Jeżeli w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej w polu Konto rozliczeniowe zakupów wybierzesz wartość Brak księgowań przy przyjęciu towarów, wtedy dokument PZ nie jest księgowany w dzienniku księgowym.

Schemat księgowania jest następujący:

Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona
Konto Magazynowe Kartoteka Towarowa Winien
Konto rozliczeniowe zakupów Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej Ma

Na podstawie wprowadzonych dokumentów PZ można wystawiać Faktury Zakupu.


3.  Automatyczny dokument PZ

W przypadku, gdy zakup został zaksięgowany bezpośrednio za pomocą funkcji Faktura Zakupu, program generuje dokument PZ automatycznie.

Dokumenty takie mają zawsze w polu "Numer ewidencyjny" wpisany ciąg znaków auto.

Numeracja dokumentów PZ jest zróżnicowana w zależności od sposobu jego wprowadzenia.

 

4.  Import dokumentów. API.

Import faktur zakupu z pliku w formacie tekstowym (CSV) można zrealizować na kilka sposobów (API):