Dokument WZ


Dokument WZ

Dokument WZ jest używany w programie księgowym mKsiegowa.pl w następujących sytuacjach:

 • jako dokument wydania towarów, jeżeli pozycje na dokumencie są typu Towar lub Produkt
 • jako dokument potwierdzenia wykonania usługi, jeżeli pozycje na dokumencie są typu Usługa

Typ każdej pozycji można zdefiniować w kartotece.

Dokument WZ jest tworzony w programie mKsiegowa.pl dla każdej faktury. Jeżeli dokument WZ nie zostanie wprowadzony do systemu przez użytkownika, a faktura sprzedaży zostanie wpisana bezpośrednio z menu programu, wówczas dokument WZ zostanie wygenerowany przez program automatycznie. W takiej sytuacji w polu numer ewidencyjny dokumentu wpisany jest tekst auto.

Uwagi:

 1. Istnienie dokumentu WZ do każdej faktury sprzedaży jest niezbędne i wynika z konieczności powiązania faktury ze zdarzeniem gospodarczym. Dokument WZ zawiera informacje o dostawie, które są również wykorzystywane przy drukowaniu faktury sprzedaży.
 2. Jeżeli wszystkie pozycje dokumentu WZ są typu Usługa, wówczas program nie księguje takiego dokumentu mimo, że jest on tworzony automatycznie podczas wystawiania faktury sprzedaży.

Wprowadzanie dokumentu WZ

W nagłówku dokumentu możesz określić:

 • Klienta/Nabywcę,
 • Numer ewidencyjny dokumentu (program proponuje numer, lecz możesz go zmienić),
 • Aktualny kredyt - link prowadzi do okienka podglądu dokumentów sprzedaży dla tego klienta
 • Upust - wartość upustu wpisana do kartoteki klienta
 • Cennik sprzedaży używany przy wprowadzaniu pozycji dokumentu
 • Datę
 • Sposób płatności
W programie można wyłączyć korzystanie z oddziałów klientów. Aby włączyć lub wyłączyć tą funkcję skontaktuj się z nami.

Pozycje dokumentu WZ

Poniżej, w sekcji Pozycje WZ wybierz towary lub usługi. Pozycje wybieramy z kartoteki za pomocą kodu lub z rozwijanej listy. Po określeniu ilości oraz ceny, kliknij Dodaj Pozycję z prawej strony.

W dowolnym momencie można modyfikować wprowadzone wcześniej pozycje. W tym celu należy kliknąć ikonkę dokument WZ po prawej stronie wybranego wiersza.

Pozycje używane w dokumencie możemy definiować w:


Stopka dokumentu WZ

Dolna część ekranu zależy od rodzaju płatności zdefiniowanej w nagłówku:

 • dla płatności innej niż gotówkowej (wybranej w nagłówku, w polu Sposób płatności) program pozwala na określenie magazynu oraz innych szczegółów dostawy,
 • przy płatności gotówkowej, w dolnej części możesz tylko wybrać magazyn oraz dodać uwagi do dokumentu; pojawia się również kasa przydzielona do punktu sprzedaży określonego dla użytkownika.

Przy płatności odroczonej program pozwala na określenie wielu różnych dodatkowych informacji w polu o nazwie Szczegóły dostawy.

Po wprowadzeniu WZ pojawia się menu, które pozwala m.in. na:

 • podgląd i wydruk dokumentu
 • wysłanie WZ emailem
 • wydrukowanie dokumentu jako listy wysyłkowej
 • wprowadzenie faktury do tego WZ

Schemat księgowania dokumentu WZ

Dokumenty WZ zawierające pozycje kartoteki towarowej Typu Towar są księgowane według schematu:

Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona
Koszt własny sprzedaży towarów Kartoteka towarowa Winien
Konto magazynowe Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej Ma

Uwagi:

 • Dla pozycji dokumentu kartoteki towarowej Typu Usługa dokumenty księgowania nie są tworzone.
 • Jeżeli w Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej jest zaznaczona opcja Dozwolone Stany Ujemne, a dokument WZ został wprowadzony przed dostawą (tworząc ujemny stan magazynowy) oraz Koszty Standardowe dla towaru nie zostały określone, wówczas wobec braku cen zakupu dokument WZ nie zostaje zaksięgowany.
 • Księgowanie kosztu własnego sprzedaży towarów może być wykonywane automatycznie tak, jak zostało to opisane powyżej. W niektórych przypadkach rozwiązanie takie może być niepraktyczne i wówczas program można tak skonfigurować, aby księgowanie kosztu sprzedaży odbywało się raz w miesiącu, na podstawie raportu magazynowego. Mogą to być sytuacje, w których sprzedaż następuje wcześniej niż wprowadzenie faktur zakupu, co powoduje chwilowe powstawanie stanów ujemnych, a przez to nieprawidłowe naliczanie kosztu sprzedaży.