Aktualności

nowe możliwości w rejestrze VAT
Najnowsza aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 14 w wersji 3.3 udostępnia następujące funkcjonalności: pobieranie danych klientów z bazy CEiDG oraz GUS na podstawie numeru NIP import wyciągów bankowych jako plików w formacie MT940 Nest Bank dodaliśmy automatyczne międzyokresowe...
częściowe odliczenie VAT
Kolejna aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 13 w wersji 3.3 posiada następujące funkcjonalności: pozycje z częściowym odliczeniem VAT (np. paliwa) bezpośrednio na ekranie faktury zakupu poprawa klasyfikacji salda niezapłaconych faktur na ekranie przeglądu faktur sprzedaży...
zmiany w rejestrze VAT
Nowa wersja programu - aktualizacje 12 w wersji 3.3 - oprócz mechanizmu generowania sprawozdań XML, posiada następujące funkcjonalności: możliwość zmiany daty VAT dla faktur zakupu bezpośrednio w rejestrze VAT wydłużone pole adresu w Panelu poprawki w dokumentach księgowych...
sprawozdanie finansowe XML - podpisywanie dokumentów epuap
Program mKsiegowa.pl posiada możliwość zapisu sprawozdań finansowych w formacie XML. Aby ułatwić przygotowanie sprawozdań, w najnowszej wersji 3.3.12. zostały przygotowane wzrocowe sprawozdania dla jednostki Małej (wg Załącznika 5 do UoR) oraz Innej (wg Załącznika 1 do UoR). Instrukcja...
sprawozdania finansowe XML
Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów program mKsiegowa.pl posiada możliwość zapisu wcześniej przygotowanych sprawozdań finansowych w formacie XML. Sposób przygotowania sprawozdań finansowych i zapisu w formacie XML został opisany w dokumentacji. Funkcjonalność jest dostępna w wersji BETA...
zamknięcie roku 2018
Kolejne aktualizacje w tym roku - siódma oraz ósma w wersji 3.3 - w których można znaleźć między innymi: nowy ulepszony mechanizm rozpoznawania numeru NIP podczas importu faktur sprzedaży możliwość importu kartoteki dostawców nowe schematy deklaracji VAT-7 (19) oraz VAT-7k (13...
Nowa wersja programu mksiegowa
  Szósta, ostatnia w tym roku aktualizacja w ramach wersji 3.3 mKsiegowa.pl jest już dostępna i zawiera m.in.: rozliczanie różnic kursowych przy imporcie wyciągów bankowych dynamiczna zmiana daty VAT na podstawie daty Dostawy lub Usługi w fakturze sprzedaży...
panel użytkownika
  Kolejna, piąta aktualizacja w ramach wersji 3.3 mKsiegowa.pl jest już dostępna i zawiera m.in.: dostosowanie programu do aktualizacji deklaracji VAT7k (12) wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów od 3 kwartału br. możliwość kasowania faktur zakupu z...
Nowa wersja programu mksiegowa
  Czwarta aktualizacja w ramach wersji 3.3 mKsiegowa.pl jest już dostępna i zawiera m.in.: dostosowanie programu do aktualizacji deklaracji VAT7 (18) wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów pod koniec sierpnia br. możliwość importu pozycji faktur sprzedaży z...
deklaracja VAT 7 (18)
Aktualizacja deklaracji VAT7 (18) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 856), nowy wzór deklaracji VAT7 (18) obowiązuje od dnia 1 lipca 2018. Z uwagi na fakt, że...
program mksiegowa - panel użytkownika
  W ramach wersji 3.3 mKsiegowa.pl udostępniliśmy kolejną, trzecią aktualizację programu. Nasi klienci korzystają już z nowych możliwości: rozbudowany panel użytkownika pozwalający na: podgląd i modyfikację danych do faktury dodawanie nowych...
deklaracja VAT7 (18)
Nowa wersja deklaracji VAT7 (18) W wersji 3.3.3 programu mKsiegowa.pl wprowadziliśmy nową wersję formularza deklaracji VAT7. Od kiedy obowiązuje nowa wersja deklaracji VAT7? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od...