Aktualności

aktualizacja w ramach wersji 2.11.5
W ramach nowej wersji 2.11.5 zespół mKsiegowa.pl przygotował aktualizację programu magazynowo - księgowego. przy modyfikacji faktury gotówkowej nie pojawia się już zerowa data dostawy. w niektórych sytuacjach na wydruku faktury zakupu pojawiała się nieprawidłowa stawka VAT, co...
VAT 2015 odwrotne obciążenie
Zespół mKsiegowa.pl udostępnił nową wersję programu magazynowo - księgowego. Wersja posiada wiele nowych funkcjonalności. Koncentrują się one na zmianach i ułatwieniach związanych z obsługą zmian w ustawie o VAT obowiązujących od 1 lipca br. W szczególności program posiada: nową wersję...
Księgowość firmy handlowej
Systemy księgowości online połączone z gospodarką magazynową mają coraz większe powodzenie wśród przedsiębiorców. Koszty prowadzenia księgowości stanowią istotny element wspomagający decyzję o zastosowaniu konkretnego rozwiązania. Automatyzacja księgowania dokumentów i natychmiastowy dostęp do...
program magazynowy mksiegowa.pl
W ramach wersji 2.11.4 programu księgowego mKsiegowa.pl wprowadziliśmy aktualizację, która obejmuje szereg drobnych poprawek. W szczególności wersja posiada zmiany: Poprawiony wydruk dokumentów MM Możliwość włączania kodów towarów na wydruku zamówienia zakupu Zmieniny sposób...
Nowa wersja programu - środki trwałe
Nowa wersja 2.11.4 programu mKsiegowa.pl została wyposażona w sporą liczbę rewolucyjnych funkcjonalności: Nowy moduł Środki Trwałe Większe możliwości modyfikacji faktury sprzedaży Możliwość wystawienia faktury na podstawie innej faktury Rozbudowana kartoteka klientów...
bilans mikroprzedsiębiorstwa
Od 2015 roku spółki "mikro" mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej. Zespół mKsiegowa.pl przygotował sprawozdania dla spółek "mikro" - sprawozdania są dostępne w wersji demo. Sprawozdania zostały...
księgowość i magazyn
Zespół mKsiegowa.pl nieustannie pracuje nad rozwojem programu mKsiegowa.pl. Dodawane są nowe moduły i funkcjonalności związane z księgowością, a także ze wspomaganiem podstawowych procesów biznesowych firmy. Rozpoczęliśmy prowadzenie stałej podstrony, na której publikujemy zakres prowadzonych prac...
numeracja dokumentów
W nawiązaniu do postulatów dotyczących różnych możliwości numeracji faktur wprowadziliśmy kolejnej rozszerzenie tej funkcjonalności. Obecnie program pozwala na wprowadzenie różnych systemów numeracji faktur i innych dokumentów: określoną liczbę cyfr w numerze faktury numeracja...
Środki trwałe - nowy moduł mKsiegowa.pl
Dodaliśmy nowy moduł programu mKsiegowa.pl - Środki Trwałe. Zrealizowaliśmy rozbudowane scenariusze testowe, mające zapewnić jak najlepszą funkcjonalność i niezawodność modułu. Ewidencja w programie księgowym mKsiegowa.pl obejmuje: środki trwałe wartości niematerialne i prawne...
zestawienia-w-programie-mksiegowa
W dniu dzisiejszym wykonaliśmy aktualizację programu w ramach wersji 2.11.3. Aktualizacja stanowiła zestaw usprawnień związanych z zamknięciem roku. Dodatkowo, aktualizacja objęła następujące funkcjonalności: dodaliśmy możliwość wysyłania emaila w przypadku, gdy ilość towaru spadła poniżej...
zamknięcie roku w programie księgowym
Dla wszystkich klientów mKsiegowa.pl przygotowaliśmy cykl artykułów na temat zamknięcia roku obrotowego. Rok obrotowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym i decyzję w tej sprawie każda jednostka podłęła zazwyczaj w akcie założycielskim. Z naszego doświadczenia większość organizacji stosuje...
Plan kont w programie księgowym online
Odpowiadając na sugestie naszych klientów usprawniliśmy obsługę planu kont w programie mKsiegowa.pl. Wprowadzanie i zmiany planu kont należą do podstawowych zadań kierownika jednostki związanej z kształtowaniem polityki rachunkowości. Użytkownikom programu księgowości internetowej mksiegowa.pl...