Deutsche Bank

  Wczytywanie wyciągów bankowych Deutsche Bank

W celu ułatwienia pracy w programie księgowym mKsiegowa.pl udostępniliśmy możliwość wczytywania wyciągów bankowych przygotowanych w systemie bankowości internetowej Deutsche Bank (obecnie Santander Bank), dla rachunków:

 • db easyNET
 • db PowerNET
 • dla usługi db Collect

Program obsługuje kilka format plików, które można otrzymać z bankowości internetowej Deutsche Bank:

 • pliki w formacie CSV;
 • pliki w formacie MT 940;
 • pliki w formacie Elixmas, służące do rozliczania płatności masowych w usłudze db Collect; szczególnie przydatne do rozliczenia faktur masowych;

Dokumentacja wczytywania wyciągów: Import Transakcji Bankowych Deutsche Bank

Import wyciągów bankowych posiada następujące ułatwienia:

 • możliwości wyświetlenia danych zawartych w pliku przed zaksięgowaniem wyciągu,
 • kojarzenie operacji bankowej z dokumentami rozliczeniowymi przy wczytywaniu wyciągu,
 • kojarzenie kontrahentów wg numeru rachunku bankowego,
 • możliwość częściowego zaksięgowania wyciągu i pozostawienie niektórych pozycji do wyjaśnienia,
 • automatyczne kojarzenie rozliczanego dokumentu - program próbuje skojarzyć pozycję wyciągu z numerem faktury wpisanym w polu opisu transakcji,
 • automatyczne kojarzenie wpłat i wypłat z wcześniej zdefiniowanymi numerami kont księgowych