Komunikaty dotyczące modułu Sprzedaż (e-faktura)

Komunikaty dotyczące modułu Sprzedaż (e-faktura)

Na stronie podane są najczęściej występujące w systemie księgowości internetowej mKsiegowa.pl komunikaty oraz ich wyjaśnienie.

Komunikaty wyświetlane w programie są zacytowane w kolorze niebieskim.

 

W systemie jeszcze nie zdefiniowano Odbiorców
W systemie jeszcze nie zdefiniowano Klientów

Przejdź do kartoteki Klientów/Odbiorców.

 

Skrócona nazwa oddziału nie może być pusta.

Skrócona nazwa oddziału jest używana w programie do jego identyfikacji i nie może być pusta. Na dodatek skrócone nazwy oddziałów nie mogą się powtarzać w kartotece.

 

Nie można usunąć tego oddziału, ponieważ istnieją transakcje z nim związane.

W programie zostały już wprowadzone dokumenty dla tego Klienta/Odbiorcy. Nawet, jeżeli dokumenty te zostały usunięte, dalej są pamiętane w bazie danych. Jeżeli jednak chcesz usunąć ten oddział proponujemy zmienić mu status na Nieaktywny.

 

Nie można usunąć tego oddziału, ponieważ istnieją zamówienia sprzedaży z nim związane. Najpierw usuń zamówienia.

Usunięcie oddziału będzie możliwe po anulowaniu zamówień wystawionych na ten oddział. Anulować zamówienia można w funkcji Przegląd Zamówień/Faktur Proforma.

 

Wybrany Odbiorca nie ma ani jednego Oddziału. Utwórz co najmniej jeden Oddział.
Wybrany Klient nie ma ani jednego Oddziału. Utwórz co najmniej jeden Oddział.
Wybrany Odbiorca nie ma ani jednego Oddziału. Utwórz co najmniej jeden Oddział.
Wybrany Klienta nie ma ani jednego Oddziału. Utwórz co najmniej jeden Oddział.
Wybrany Odbiorca i Oddział są błędne, lub Odbiorca nie ma żadnego zdefiniowanego Oddziału.
Wybrany Klient i Oddział są błędne, lub Klient nie ma żadnego zdefiniowanego Oddziału.
Brak zdefiniowanych Oddziałów dla tego Odbiorcy.
Brak zdefiniowanych Oddziałów dla tego Klienta.

Każdy Klient/Odbiorca musi mieć zdefiniowany przynajmniej 1 oddział abyś mógł zacząć wystawiać faktury. Przejdź do oddzielnej kartoteki dodawania oddziałów. Pierwszy wprowadzony oddział reprezentuje zwykle siedzibę główną klienta/odbiorcy.

Powodem komunikatu może być również sytuacja, w której oddział został stworzony, lecz jest zablokowany. Sprawdź pole Zablokuj Oddział w kartotece oddziałów.

 

Skrócona nazwa Odbiorcy nie może być pusta.
Skrócona nazwa Klienta nie może być pusta.
Podana nazwa skrócona Odbiorcy jest już używana. Wybierz inną nazwę.
Podana nazwa skrócona Klienta jest już używana. Wybierz inną nazwę.

Skrócona nazwa Klienta/Odbiorcy jest używana w programie do jego identyfikacji i nie może być pusta. Na dodatek skrócone nazwy nie mogą się powtarzać w kartotece.

 

Nazwa Odbiorcy nie może być pusta.
Nazwa Klienta nie może być pusta.

Pole Nazwa Klienta nie może być puste i może zawierać max. 80 znaków. Ograniczenie to wynika z miejsca w nagłówku wydruku faktury. Przy dłuższych nazwach firmy można wykorzystać dodatkowy wiersz w polu adresowym.

 

Klient z tą nazwą już istnieje.

Przy wprowadzaniu danych w kartotece klienta program sprawdza, czy taka sama Nazwa Klienta została już wcześniej wprowadzona dla innego klienta. Ten komunikat jest tylko ostrzeżeniem i nie blokuje wprowadzenia pozycji kartoteki.

 

Klient z tym numerem NIP już istnieje.

Przy wprowadzaniu danych w kartotece klienta program sprawdza, czy NIP został już wcześniej wprowadzony dla innego klienta. Ten komunikat jest tylko ostrzeżeniem i nie blokuje wprowadzenia pozycji kartoteki.

 

Kartoteka tego Odbiorcy nie może być usunięta, ponieważ istnieją definicje Oddziałów z nim związane.
Kartoteka tego Klienta nie może być usunięta, ponieważ istnieją definicje Oddziałów z nim związane.

W programie zostały już wprowadzone Oddziały dla tego Klienta/Odbiorcy. Musisz najpierw usunąć ten oddział(y), aby móc usunąć Klienta/Odbiorcę z kartoteki.

 

Kartoteka tego Odbiorcy nie może być usunięta, ponieważ istnieją transakcje z nim związane.
Kartoteka tego Klienta nie może być usunięta, ponieważ istnieją transakcje z nim związane.

W programie zostały już wprowadzone dokumenty dla tego Klienta/Odbiorcy. Nawet, jeżeli dokumenty te zostały usunięte, dalej są pamiętane w bazie danych. Jeżeli jednak chcesz usunąć tego Klienta proponujemy zmienić mu status na Nieaktywny.

 

Edycja tego dokumentu została przerwana przez otworzenie dokumentu sprzedaży w innym oknie lub zakładce przeglądarki. Nie można edytować jednocześnie więcej niż jednego dokumentu w tej samej przeglądarce.

Zasadniczo, w programie możesz pracować jednocześnie w kilku oknach przeglądarki. Praca taka bardzo ułatwia obsługę programu. Musisz jednak pamiętać, aby nie wprowadzać w kilku oknach na raz dokumentów sprzedaży. Niestety nie ma możliwości odtworzenia utraconego dokumentu.

 

Musisz wybrać towar/usługę

Wybierz pozycję kartoteki towarowej w kolumnie Kod lub Nazwa i kliknij Dodaj pozycję.

 

Musisz wprowadzić co najmniej jedną pozycję

Sprawdź, czy kliknąłeś Dodaj pozycję przed wystawieniem faktury.

 

Uwaga: pozycja o tym kodzie została już wcześniej wprowadzona w tym dokumencie.

W programie można wprowadzać na fakturze kilka razy tą samą pozycję kartoteki. Ten komunikat jest jedynie ostrzeżeniem i możesz go zignorować.

 

Nie znaleziono żadnego Odbiorcy pasującego do podanego wzorca.
Nie znaleziono żadnego Klienta pasującego do podanego wzorca.

Jeżeli w Ustawieniach Ogólnych wybrałeś wyszukiwanie klientów/odbiorców wg fragmentu nazwy, wówczas możesz się spotkać z takim komunikatem, gdy żaden klient w kartotece nie ma w nazwie wpisanego ciągu znaków.

 

Brak zdefiniowanych Odbiorców. Wprowadź Odbiorcę, aby móc zdefiniować Oddziały.
Brak zdefiniowanych Klientów. Wprowadź Klienta, aby móc zdefiniować Oddziały.

W programie każdy Klient/Odbiorca musi mieć zdefiniowany przynajmniej 1 oddział. Aby rozpocząć wprowadzanie oddziałów musisz najpierw wprowadzić Klienta.

 

Nie można wprowadzić Wydania ponieważ brakuje towaru:

Komunikat ten dotyczy towaru wybranego na dokumencie, który jest objęty gospodarką magazynową. Pojawia się wówczas, gdy ilość w magazynie jest niewystarczająca aby zrealizować wydanie lub sprzedaż.

Jeżeli komunikat pojawił się i chcesz mimo wszystko zrealizować wydanie masz 2 możliwości:

 

Ta WZ została już w całości zafakturowana. Jeśli chcesz zmienić treść tej WZ popraw najpierw rachunek lub wystaw korektę dostawy.

W programie każda faktura i każdy rachunek są związane z dokumentem WZ. WZ służy w programie do udokumentowania wydania towarów lub produktów, a jeśli gospodarka magazynowa nie jest prowadzona - do udokumentowania odbioru usługi określonej na fakturze. Aby zachować spójność między fakturą i dokumentem WZ program zezwala na modyfikację WZ tylko wówczas, gdy dokument WZ nie został jeszcze zafakturowany.

Aby zmienić dokument WZ wcześniej zafakturowany należy najpierw zmienić fakturę lub wystawić korektę do tej faktury. W ten sposób zostanie zachowana zgodność między WZ i fakturą.

 

Wprowadzona data odbioru wypada poza rokiem fiskalnym.

Jeżeli chcesz zmienić rok fiskalny przejdź do Ustawienia ogólne. Oczywiście inny rok fiskalny możesz wybrać, o ile nie jest jeszcze zamknięty.

 

Brak Odbiorców lub brak Odbiorców z określonym Oddziałem. Zdefiniuj Odbiorców i Oddziały.

Aby wystawić fakturę, rachunek lub korektę należy najpierw zdefiniować co najmniej 1 odbiorcę. Każdy odbiorca, z kolei, musi mieć zdefiniowany co najmniej 1 oddział.

 

Wybrane konto Odbiorcy jest obecnie zablokowane. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za kredytowanie.

Blokada klienta/odbiorcy nastąpiła w wyniku przekroczenia wartości kredytu ustawionego w kartotece tego klienta. Zmiana statusu kredytowego klienta może nastąpić poprzez zmianę w polu Status Klienta.

Wybór statusu klienta następuje na podstawie słownika Typy Zdolności Kredytowej. Słownik ten pozwala zablokować sprzedaż.

 

Dla fakturowania zbiorczego trzeba zaznaczyć co najmniej jedną WZ. Wszystkie zaznaczone WZ muszą być przeznaczone dla tego samego oddziału Klienta

Wybierz co najmniej jeden dokument WZ do faktury zbiorczej wg instrukcji.

 

Podana ilość nie może być mniejsza niż ilość zafakturowana, ani większa niż ilość niezrealizowana na zamówieniu

Komunikat pojawia się podczas modyfikacji dokumentu WZ. Program realizuje spójność danych magazynowych w następujący sposób:

  • Nie można zmniejszyć ilości na WZ, jeżeli towar został już zafakturowany; program "pilnuje" zgodności między WZ i fakturą sprzedaży.
  • Program pozwala jedynie na zwiększenie ilości na zmienionym dokumencie WZ tylko do ilości określonej we wcześniej wprowadzonym zamówieniu. Jeżeli nie wystawiłeś WZ na podstawie zamówienia, ilości na WZ nie można zwiększyć. Jeżeli chcesz wydać większą ilość towaru wprowadź kolejny dokument WZ lub zmień zamówienie.
 

Zamówienie nie może być anulowane ponieważ jego część została już wysłana lub zafakturowana. Niemniej ilości w niektórych pozycjach mogą być zmieniane.

Komunikat może pojawić się podczas modyfikacji zamówienia (lub faktury pro-forma, która jest jednoznaczna z zamówieniem). Oznacza on, że do zamówienia został już wystawiony dokument WZ i zmiany nie są możliwe.

 

Brak niezafakturowanych zaliczek do tego zamówienia. Jeśli chcesz wystawić fakturę końcową, wybierz opóźniony termin płatności lub płatność gotówką.

Aby wystawić fakturę zaliczkową trzeba najpierw wprowadzić Płatność od Klienta.

Jeżeli chcesz wystawić fakturę końcową na niezapłaconą część zamówienia wybierz w polu Warunki płatności inny warunek, niż Zaliczka.

 

Typ sprzedaży nie może być usunięty ponieważ istnieją transakcje klienta z jego wykorzystaniem

Aby usunąć istniejący cennik, który jest już w użyciu, należy zgłosić się do administratora programu.

 

Podana data jest poza rokiem fiskalnym, jest zamknięta dla dalszych zapisów lub użytkownik nie ma prawa wprowadzania dokumentów w roku fiskalnym innym niż bieżący.

Przyczyny komunikatu mogą być różne:

  • data księgowania obejmuje zamknięty rok podatkowy
  • data księgowania jest większa niż data końcowa bieżącego roku podatkowego
  • data księgowania jest poza bieżącym rokiem podatkowym i użytkownik nie ma uprawnień do wprowadzania dokumentów poza tym rokiem
  • data księgowania jest mniejsza niż data zamknięcia okresu