Komunikaty dotyczące modułu gospodarki magazynowej

Na stronie podane są najczęściej występujące w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl komunikaty oraz ich wyjaśnienie.


Nie zdefiniowano żadnego typu przesunięcia magazynowego. Zdefiniuj co najmniej jeden typ przesunięcia.

W programie trzeba przygotować różne rodzaje przesunięć magazynowych.


Podany koszt standardowy jest ujemny lub błędny.

Koszty standardowe możesz zmienić.


Nie można usunąć tej pozycji kartoteki z uwagi na wprowadzone wcześniej dokumenty zawierające tą pozycję.
Nie można usunąć tej pozycji kartoteki, ponieważ istnieją dokumenty zawierające tą pozycję.

W programie zostały już wprowadzone dokumenty zawierające tą pozycję kartoteki. Nawet, jeżeli dokumenty te zostały usunięte, dalej są pamiętane w bazie danych. Jeżeli jednak chcesz usunąć pozycję kartoteki proponujemy zmienić jej status na Nieaktywny.


Musisz wprowadzić co najmniej jedną pozycję.

Podczas wprowadzania dokumentu musisz wprowadzić przynajmniej jedną pozycję. Jeżeli rozpocząłeś wprowadzanie pozycji dokumentu upewnij się, że kliknąłeś klawisz Dodaj pozycję zanim zapiszesz dokument.


Cena dla tego towaru, waluty i cennika jest już ustalona.

Podczas wpisywania ceny sprzedaży w cenniku program sprawdza, czy cena ta nie została wpisana wcześniej. Ten komunikat oznacza, że cena została wpisana i aby ją zmienić trzeba użyć ikonki cennik sprzedaży w programie księgowości online mKsiegowa.pl


Niedodatnia wartość magazynu

Gdy dokument PZ - przyjęcia na magazyn powoduje zmianę ujemnej ilości magazynu na dodatnią, powstaje dokument PK (Pozycje Dziennika). Dokument ten zawiera przeksięgowanie wartości towaru między kontem magazynowym, a kontem rozliczenia zakupu według schematu:

Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona
Konto Magazynowe Kartoteka Towarowa Winien
Konto rozliczeniowe zakupów Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej Ma