Korekty faktur sprzedaży

Korekty faktur sprzedaży w programie księgowym online mKsiegowa.pl wystawia się w module Sprzedaż -> Transakcje Klienta, Korekty.


Sposób wystawiania korekty sprzedaży

Ekran wystawiania korekt składa się z dwóch głównych segmentów:

  • w górnej części znajdują się dane nagłówka korekty faktury
  • niżej znajdują się wiersze oryginalnej faktury
  • na dole jest pole opisu korekty (przyczyna korekty)

Zmiany ramach pozycji faktury dokonuje się poprzez kliknięcie ikonki faktura elektroniczna po prawej stronie wiersza.

Aby zaksięgować korektę, wykonaj odpowiednie zmiany i kliknij Wprowadź korektę u dołu ekranu.


Księgowanie korekt

Jeżeli w wyniku korekty następuję zmiana kwot na źródłowej fakturze sprzedaży wówczas tworzony jest automatycznie odpowiedni dokument księgowy typu Korekta Sprzedaży.Księgowania można przeglądać w Dzienniku Księgowań.


Wydruk korekt sprzedaży

Korektę można wydrukować: