Modyfikacja Dokumentów Sprzedaży

modyfikacja faktury elektronicznej w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Wprowadzenie

W programie mKsiegowa.pl zmienić fakturę sprzedaży można w:

 • Księgowość -> Dziennik księgowań poprzez wybór modyfikowanej faktury oraz kliknięcie ikonki faktura elektroniczna po prawej stronie
 • Sprzedaż -> Transakcje Klienta, korekty poprzez wybór modyfikowanej faktury oraz kliknięcie ikonki faktura elektroniczna po prawej stronie
faktura elektroniczna

Ekran modyfikacji faktury

Po wejściu do modyfikacji faktury program wyświetla ekran z kilkoma segmentami:

 • w górnej części są dane nagłówka pierwotnej faktury
 • niżej znajdują się wiersze oryginalnej faktury
 • na dole jest pole opisu faktury
faktura elektroniczna

Na fakturze sprzedaży można zmienić niektóre parametry, a w szczególności:

 • nabywcę
 • datę wystawienia oraz datę płatności
 • datę sprzedaży (rozliczenia VAT)
 • firmę transportową
 • warunki płatności
 • przekrój
 • pozycje faktury (ograniczone tylko do zmiany pozycji typu Usługa)
 • ilość
 • koszty wysyłki
 • nazwa miejsca dostawy oraz adres dostawy

Dodatkowo, na fakturach sprzedaży w walucie można zmienić kurs, po których faktura zostanie zaksięgowana.

W wierszu Pozycje Faktury wyświetlone są m.in. kolumny:

 • kod i nazwa pozycji
 • ilość dostarczona (na związanym z fakturą dokumencie WZ)
 • jednostka miary

Modyfikacje w ramach pozycji faktury dokonuje się poprzez kliknięcie ikonki faktura elektroniczna po prawej stronie.

W polu Ta Faktura można zmienić ilość według następujących zasad:

 • korygowana ilość może być mniejsza niż na oryginalnej fakturze
 • korygowana ilość nie może być większa niż ilość wydana na WZ

Zakończenie modyfikacji faktury

Po zakończeniu modyfikacji faktury kliknij efaktura lub erachunek u dołu ekranu.


Uwagi

 • Fakturę można zmieniać tylko w przypadku, gdy nie została ona wystawiona do wcześniej utworzonego WZ (funkcja Faktura do WZ).
 • Faktury nie można zmieniać, jeżeli został zamknięty Dziennik, czyli data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia dziennika. Ta sama sytuacja jest, gdy został zamknięty Rok Podatkowy.
 • w wyniku modyfikacji faktury odpowiedni dokument księgowy jest tworzony od nowa według tych samych zasad, według jakich jest tworzony podczas wprowadzania faktur i rachunków sprzedaży