Sprawozdania finansowe

W programie księgowym online mKsiegowa.pl można wyświetlić wcześniej skonfigurowane sprawozdania. Konfigurację sprawozdań finansowych można przygotować w module Księgowość -> Wzorce sprawozdań finansowych.

 

Sposób korzystania ze sprawozdań

Wydruk sprawozdań dostępny jest w Raporty Ksiąg Handlowych.

Sprawozdania typu Rachunek Zysków/Strat można oglądać za wybrany okres czasu oraz w porównaniu z:

 • Akumulowany - jaki procent obrotów został osiągnięty w bieżącym okresie, w porównaniu z obrotami od początku roku podatkowego do końca zadanego okresu
 • Okres Y-1 - jak obroty bieżącego okresu odnoszą się do obrotów w analogicznym okresie roku poprzedniego
 • Poprzedni rok - opcja służy do porównania obrotów na kontach z poprzednim rokiem; różnica w stosunku do opcji Okres Y-1 widoczna jest jedynie, gdy poprzedni rok obrotowy ma inny czas trwania niż rok bieżący
 • Budżet - obroty bieżącego okresu w porównaniu z budżetem

Sprawozdania typu Bilans prezentowane są dla następujących dat:

 • Data początkowa - data końcowa poprzedniego roku podatkowego
 • Data końcowa - data podana w nagłówku formularza, w polu Na dzień
 

Dostępne sprawozdania

W standardowej konfiguracji programu dostępne są sprawozdania przygotowane wg Ustawy o Rachunkowości, w zależności od rodzaju jednostki:

 • dla organizacji pozarządowej (zał 6):
  • Bilans Aktywa i Pasywa XML Org. Poza.
  • Rachunek zysków i strat XML Org. Poza.
 • dla jednostki mikro (zał 4):
  • Bilans Aktywa i Pasywa XML Jedn. Mikro
  • Rachunek zysków i strat XML Jedn. Mikro
 • dla jednostki małej i metody porównawczej (zał 5):
  • Bilans Aktywa i Pasywa XML Jedn. Mała
  • Rachunek zysków i strat XML Jedn. Mała (por)
 • dla jednostki innej i metody porównawczej (zał 1):
  • Bilans Aktywa i Pasywa XML Jedn. Inna
  • Rachunek zysków i strat XML Jedn. Inna (por)

Dla metody kalkulacyjnej prosimy o kontakt w celu udostępnienia wzorców.

Rodzaj jednostki należy ustawić w Ustawieniach ogólnych. Każde z dostępnych sprawozdań należy dostosować poprzez "podpięcie" odpowiednich kont. W programie "podpięte" są konta z wzorcowego planu kont i może byc konieczność sprawdzenia, czy wszystkie konta są "podpięte". Możliwość weryfikacji i modyfikacji sprawozdania dostępna jest w opcji Wzorce sprawozdań finansowych.

Inne sprawozdania, bazujące na kontach księgi głównej, można zdefiniować również korzystając z opcji Wzorce sprawozdań finansowych.

 

Wydruk sprawozdań

W programie dostępny jest również wydruk przygotowanych sprawozdań finansowych w module Raporty:

 

Wysyłanie raportów emailem

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na automatyczne wysyłanie raportów i sprawozdań finansowych na wybrane adresy email, w określonych odstępach czasu.

Konfiguracja harmonogramu wysyłania raportów dostępne jest w module Ustawienia.

 

Controlling finansowy

Konieczność wykonywania podstawowych sprawozdań finansowych wynika z Ustawy o Rachunkowości. Ten sam mechanizm może również służyć do bieżącego kontrollingu finansowego organizacji.

Polecamy cykl artykułów w naszym poradniku, na temat controllingu finansowego w spółce z o.o..