plan kont

Łatwiejsza obsługa planu kont

Plan kont w programie księgowym online

Odpowiadając na sugestie naszych klientów usprawniliśmy obsługę planu kont w programie mKsiegowa.pl. Wprowadzanie i zmiany planu kont należą do podstawowych zadań kierownika jednostki związanej z kształtowaniem polityki rachunkowości.

Użytkownikom programu księgowości internetowej mksiegowa.pl udostępniamy wzorcowy plan kont oraz wzorcową politykę rachunkowości.