Sprawozdania finansowe dla spółki mikro

bilans mikroprzedsiębiorstwa

Od 2015 roku spółki "mikro" mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej.

Zespół mKsiegowa.pl przygotował sprawozdania dla spółek "mikro" - sprawozdania są dostępne w wersji demo.

Sprawozdania zostały przygotowane przy pomocy elastycznego mechanizmu kształtowania sprawozdań do potrzeb polityki rachunkowości spółki i można je łatwo modyfikować.

Przykładowy bilans firmy "mikro" w programie mKsiegowa.pl:

bilans mikroprzedsiębiorstwa w programie mKsiegowa.pl

Na temat podstawy prawnej dotyczącej uproszczonych sprawozdań w mikroprzedsiębiorstwie piszemy w naszym przewodniku. Zapraszamy.