Różne daty VAT naliczonego i należnego

Różne daty VAT naliczonego i należnego

 

Dla większości dokumentów, które są zapisywane do rejestru VAT zarówno po stronie VAT naliczonego, jak i należnego, zapis ten następuję z tą samą datą.

Są jednak dokumenty (najczęściej import usług z krajów UE), gdzie zachodzi konieczność zapisu VAT należnego i naliczonego w różnych miesiącach. W programie mKsiegowa.pl wprowadziliśmy taką możliwość dla dokumentów zakupu księgowanych dla kontrahentów UE.

Jak wprowadzić dokument?

Sposób wprowadzania dokumentów, dla których VAT należny i naliczony ma zostać zapisany w różnych miesiącach, w programie mKsiegowa.pl odbywa się według następującego schematu:

Krok Działanie
Rozpoczęcie wprowadzania dokumentu Księgowość -> Dokument księgowy prosty
Wprowadzenie zapisów księgowych Zapisy księgowe powinny zostać wprowadzone na odpowiednie konta
Wpis dokumentu do rejestru VAT Kliknąć checkbox Zapis do rejestru VAT w nagłówku dokumentu
Wprowadzenie zapisów do rejestru VAT

W zakładce Rejestr VAT zaznaczyć:

Grupa podatkowa: Kontrahent UE

Kategoria VAT: Usługi Inne

Powinny pojawić się 2 pola służące do określenia daty VAT należnego i naliczonego

Zapisać dokument

Kliknąć Wprowadź dokument do dziennika