Nowy moduł programu - środki trwałe

Środki trwałe - nowy moduł mKsiegowa.pl

Dodaliśmy nowy moduł programu mKsiegowa.pl - Środki Trwałe. Zrealizowaliśmy rozbudowane scenariusze testowe, mające zapewnić jak najlepszą funkcjonalność i niezawodność modułu.

Ewidencja w programie księgowym mKsiegowa.pl obejmuje:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • wyposażenie

Moduł obsługuje następujące metody amortyzacji w okresach miesięcznych i rocznych:

  • degresywna
  • liniowa
  • jednorazowa

Ewidencja będzie prowadzona dla wielu lokalizacji, z zastosowaniem podstawowych dokumentów:

  • przyjęcie do użytkowania środka trwałego PT
  • likwidacja środka trwałego LT
  • sprzedaż i zdjęcie z ewidencji
  • zmiana lokalizacji

Dokumentacja nowego modułu Środki Trwałe jest już dostępna.

W przypadku zainteresowania prezentacją nowego modułu prosimy o kontakt.