mKsiegowa.pl - Jednolity Plik Kontrolny

jednolity plik kontrolny - standard audit file

Od 1 lipca 2016, artykuł 193a Ordynacji podatkowej wprowadził obowiązek przekazywania danych do audytu w formie jednolitej. 

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl został przystosowany do generowania danych księgowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W programie można:

  • tworzyć plik JPK za dany okres czasu
  • modyfikować plik
  • skasować plik jeżeli zajdzie taka konieczność
  • wielokrotnie zapisać plik JPK na dysku 

Program przechowuje historię wszystkich wygenerowanych plików w formacie JPK.

W ramach naszego poradnika księgowego zamieszczamy cykl artykułów zawierających podstawowe informacje na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego. Piszemy o sprawach technicznych oraz prawnych związanych z infrastrukturą JPK.

Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie.