Millenium Bank

Wczytywanie wyciągów bankowych banku Millenium

W celu ułatwienia pracy w programie księgowym mKsiegowa.pl udostępniliśmy możliwość wczytywania wyciągów bankowych przygotowanych w systemie bankowości internetowej Millenium Bank. Bank ten umożliwia generowanie wyciągów MT940 dla rachunków bieżących, lokat terminowych oraz rachunków kredytowych.

Ze względu na częstotliwość program bankowości elektronicznej udostępnia cztery rodzaje wyciągów:

  • dzienne
  • tygodniowe
  • dwutygodniowe
  • miesięczne ƒ

Wyciąg jest generowany tylko wtedy, gdy w okresie objętym wyciągiem istniała przynajmniej jedna operacja zmieniająca saldo na rachunku. Wyjątkiem jest wyciąg w częstotliwości miesięcznej, który powstaje niezależnie od istnienia operacji na rachunku w danym miesiącu. ƒ Zmiana częstotliwości z krótszej na dłuższą (np. z dziennej na tygodniową) może być wprowadzona w dowolnym dniu.

Pliki wyciągów utworzone w formacie MT940 umożliwiają wczytywanie wyciągów bankowych do programów księgowych. Wyciągi mają postać plików tekstowych zawierających informacje o transakcjach zrealizowanych na rachunku bankowym w zadanym okresie.

Dokumentacja wczytywania wyciągów Millenium Bank w programie mKsiegowa.pl: Import Transakcji Bankowych

Import wyciągów bankowych posiada następujące ułatwienia:

  • możliwości wyświetlenia danych zawartych w pliku MT 940 przed zaksięgowaniem wyciągu,
  • kojarzenie operacji bankowej z dokumentami rozliczeniowymi przy wczytywaniu wyciągu,
  • kojarzenie kontrahentów wg numeru rachunku bankowego,
  • możliwość częściowego zaksięgowania wyciągu i pozostawienie niektórych pozycji do wyjaśnienia,
  • automatyczne kojarzenie rozliczanego dokumentu - program próbuje skojarzyć pozycję wyciągu z numerem faktury wpisanym w polu opisu transakcji,
  • automatyczne kojarzenie wpłat i wypłat z wcześniej zdefiniowanymi numerami kont księgowych