Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016, artykuł 193a Ordynacji podatkowej zmieni sposób prowadzenia kontroli podatkowych i skarbowych w Polsce. Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą przedstawiać do audytu zawartość danych księgowych w postaci elektronicznej. W ramach naszego poradnika księgowego zamieszczamy cykl artykułów zawierających podstawowe informacje na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego. Piszemy o sprawach technicznych oraz prawnych związanych z infrastrukturą JPK.

Program mKsiegowa.pl będzie gotowy na przygotowanie danych w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją określoną przez Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów.

Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie.