Aktualizacja programu w ramach wersji 2.11.6

Nowy rok obrotowy w programie

W dniu dzisiejszym udostępniliśmy tzw. "małą aktualizację" programu w ramach wersji 2.11.6.

Aktualizacja obejmuje szereg drobnych zmian w ramach wersji. Spośród nowych funkcjonalności warto podkreślić możliwość ustawienia bieżącego roku obrotowego bezpośrednio w ekranie konfiguracji lat podatkowych.

Funkcjonalność związana z latami podatkowymi ułatwia organizację pracy w programie:

  • program pozwala na wprowadzanie dokumentów jednocześnie w starym i nowym roku; jest to szczególnie przydatne przy wprowadzaniu bilansu otwarcia;
  • administrator może przydzielać uprawnienia użytkownikom, czy mają możliwość wprowadzania dokumentów w starym roku;
  • zamknięcie roku blokuje jakiekolwiek dalsze zmiany w księgach;
  • w szczególnych sytuacjach program pozwala na ponowne otwarcie roku;
  • program pozwala na automatyczne ustalenie wyniku oraz przeksięgowanie go na odpowiednie konto wyniku z lat poprzednich.

Zapraszamy do przetestowania programu w wersji demo lub do darmowej rejestracji, w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji.