Aktualizacja programu w ramach wersji 2.11.3

zestawienia-w-programie-mksiegowa

W dniu dzisiejszym wykonaliśmy aktualizację programu w ramach wersji 2.11.3. Aktualizacja stanowiła zestaw usprawnień związanych z zamknięciem roku.

Dodatkowo, aktualizacja objęła następujące funkcjonalności:

  • dodaliśmy możliwość wysyłania emaila w przypadku, gdy ilość towaru spadła poniżej zapasu minimalnego
  • jest możliwość dodawania kwotowego rabatu na fakturze sprzedaży (do tej pory był tylko rabat procentowy)
  • rejestr VAT posiada możliwość ujęcia na wydruku tylko dokumentów zakupu dla stawki VAT > 0%
  • drobne poprawki w skórce "exclusive" w ramach zestawienia nie zapłaconych faktur
  • zdjęte zostało ograniczenie na zmianę ceny zakupu na fakturze w porównaniu do zamówienia (poprzednio było max. 100%)
  • program umożliwia zmianę deklaracji VAT7 na VAT7k i odwrotnie, w ciągu roku obrotowego
  • zdjęte zostało ogranicznie na datę operacji gospodarczej przy wprowadzaniu dokumentu księgowego (można księgować dokumenty w nowym roku nawet w przypadku, gdy operacja zakupu miała miejsce w roku poprzednim)
  • w polu adresu email klienta można wpisywać 2 adresy oddzielone znakiem przecinka

Program po aktualizacji jest dostępny w wersji demo.

Zapraszamy do testowania.