Aktualizacja programu nr 14

nowe możliwości w rejestrze VAT

Najnowsza aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 14 w wersji 3.3 udostępnia następujące funkcjonalności:

  • pobieranie danych klientów z bazy CEiDG oraz GUS na podstawie numeru NIP
  • import wyciągów bankowych jako plików w formacie MT940 Nest Bank
  • dodaliśmy automatyczne międzyokresowe rozliczenia VAT do korekty sprzedaży
  • zmiana daty VAT dla korekt faktur sprzedaży w rejestrze VAT
  • w stopce programu pojawia się numer wersji programu
  • na liście plików JPK podłączyliśmy szybki podgląd plików XML na poszczególnych plikach
  • w menu typu "bootstrap" zmieniliśmy położenie pozycji odwołania do plików JPK dla nowo rejestrowanych programów
  • w zakładce "Panela użytkownika" rozszerzone zostało pole umożliwiające wprowadzenie nazwy firmy

Zespół mKsiegowa.pl pracuje już nad kolejnymi zmianami. Lista rozwoju programu.

Wersja demo programu umożliwia ogólny, ograniczony podgląd nowych funkcjonalności.

Zapraszamy do kontaktu lub do darmowej rejestracji, w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji programu.