Aktualizacja 13

częściowe odliczenie VAT

Kolejna aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 13 w wersji 3.3 posiada następujące funkcjonalności:

 • pozycje z częściowym odliczeniem VAT (np. paliwa) bezpośrednio na ekranie faktury zakupu
 • poprawa klasyfikacji salda niezapłaconych faktur na ekranie przeglądu faktur sprzedaży
 • poprawiona identyfikacja pozycji z listy towarowej przy imporcie faktur sprzedaży
 • korekty o wartości zerowej są również widoczne na ekranie przeglądu dokumentów zakupu
 • wybór rachunku bankowego na fakturze sprzedaży zostało dodane w niektórych konfiguracjach programu
 • automatyczne przeksięgowanie korekty zakupu przez konto międzyokresowego rozliczenia VAT naliczonego
 • w deklaracji VAT-UE dodaliśmy obsługę brakujących numerów NIP
 • w sprawozdaniach XML dodaliśmy weryfikację niektórych pól wymaganych przez strukturę sprawozdania
 • w kartotece klientów wydłużone zostało pole notatek
 • dodana została możliwość wydrukowania wszystkich faktur sprzedaży dla 1 klienta za okres czasu
 • generator raportów został uzupełniony o pole grupy podatkowej

Zespół mKsiegowa.pl pracuje już nad kolejnymi zmianami. Lista rozwoju programu.

Wersja demo programu umożliwia ogólny, ograniczony podgląd nowych funkcjonalności.

Zapraszamy do kontaktu lub do darmowej rejestracji, w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji programu.