Alior

  Wczytywanie wyciągów bankowych Alior Bank

W celu ułatwienia pracy w programie księgowym mKsiegowa.pl udostępniliśmy możliwość wczytywania wyciągów bankowych przygotowanych w systemie bankowości internetowej Alior Bank.

Program obsługuje pliki w formacie MT 940, które można otrzymać z bankowości internetowej Alior Bank.

Format MT940 pozwala na przenoszenie wyciągów bankowych do programów księgowych. Wyciągi mają postać plików tekstowych zawierających informacje o transakcjach zrealizowanych na rachunku bankowym w zadanym okresie.

Dokumentacja wczytywania wyciągów: Import Transakcji Bankowych

Import wyciągów bankowych posiada następujące ułatwienia:

  • możliwości wyświetlenia danych zawartych w pliku MT 940 przed zaksięgowaniem wyciągu,
  • kojarzenie operacji bankowej z dokumentami rozliczeniowymi przy wczytywaniu wyciągu,
  • kojarzenie kontrahentów wg numeru rachunku bankowego,
  • możliwość częściowego zaksięgownaia wyciągu i pozostawienie niektórych pozycji do wyjaśnienia,
  • automatyczne kojarzenie rozliczanego dokumentu - program próbuje skojarzyć pozycję wyciągu z numerem faktury wpisanym w polu opisu transakcji,
  • automatyczne kojarzenie wpłat i wypłat z wcześniej zdefiniowanymi numerami kont księgowych