Konfiguracja księgowania równoległego

Konfiguracja księgowania równoległego

Program księgowy online mKsiegowa.pl jest wyposażony w mechanizm równoległego księgowania kosztów. Mechanizm ten dotyczy wprowadzania faktur zakupu, dla których program ułatwia księgowanie równoległe poprzez:

 • definiowanie wzorców księgowania
 • sprawdzanie zgodności sumy kosztów dla zespołu 4 i 5
 

Konfiguracja

Aby poprawnie ustawić księgowanie równoległe dla faktur zakupu należy wykonać następujące kroki:

 
 1. Zdefiniować klasę kosztów zespołu 5. Klasę wprowadza się w Księgowość -> Klasy kont KG. Np. Wpisać klasę: "Koszty zesp. 5"
   
 2. Wprowadzić odpowiednie grupy kont oraz konta analityczne dla zespołu 5. Wszystkie stworzone grupy kont (zarówno grupa 490, jak i grupy kont zespołu 5) powinny mieć wpisany typ klasy zdefiniowany powyżej. Grupy i konta powinny obejmować:
  • konto pomocnicze (najczęściej 490)
  • konta kosztowe zespołu 5
   
 3. Włączyć Księgowanie równoległe - Ustawienia -> Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej:
  • w polu Konto Rozliczeniowe Księgowań Równoległych wybrać konto pomocnicze (najczęściej to będzie konto 490)
  • w polu Klasa Kont do Księgowań Równoległych wybrać klasę zdefiniowaną w pkt 1.
   
 4. Od tego momentu w funkcji Faktura zakupu pojawi się zakładka Księgowania równoległe.
   
 5. Można zdefiniować wzorce księgowania, które uproszczą księgowanie faktur zakupu na zespole 5. W tym celu należy w Księgowość -> Wzorce szybkiego księgowania dopisać wzorce typu Księgowanie równoległe. Zobacz Wzorce księgowania. Przynajmniej 1 wzorzec typu Księgowanie równoległe musi być zdefiniowany, aby można było dla danej pozycji towarowej włączyć mechanizm księgowania równoległego. Wzorzec może być pusty, czyli nie zawierać żadnych księgowań wzorcowych. W takim przypadku księgowania będą wybierane każdorazowo podczas wprowadzania faktury zakupu.
   
 6. W pozycjach kartoteki towarowej (Towary i Magazyny -> Kartoteka towarowa) pojawi się dodatkowe pole Domyślne księgowanie równoległe. Dla tych pozycji kartoteki, które będą używane w fakturach zakupu (również jako wzorce księgowe) należy określić odpowiedni wzorzec księgowania. Jeżeli pozycja kartoteki nie jest przeksięgowywana na zespół 5, wówczas należy pozostawić wartość nie dotyczy.
   
 7. Podczas wprowadzania faktur zakupu można używać wzorców szybkiego księgowania (jeżeli są powtarzalne dla wielu faktur) lub wpisywać konta zespołu 5 dla każdej faktury.

Rys:1 Ustawienia księgowania równoległego w kartotece towarowej

księgowanie równoległe w programie mksiegowa.pl