Komunikaty błędów dotyczące ustawień podatków

Komunikaty dotyczące podatku VAT

Na stronie podane są najczęściej występujące w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl komunikaty oraz ich wyjaśnienie.

 

Nie można usunąć tego typu podatku ponieważ istnieją towary nim opodatkowane.

Podatku nie można usunąć, lecz aby przestał się pojawiać na liście wyboru w kartotece towarowej możesz go zmienić na nieaktywny. W tym celu kliknij Pokaż również nieaktywne, a następnie kliknij checkbox w kolumnie Nieaktywny dla wybranego typu podatku.

 

Nie można usunąć tego typu podatku ponieważ istnieją kategorie towarów nim opodatkowane.

Podatku nie można usunąć, lecz aby przestał się pojawiać na liście wyboru w kategoriach możesz go zmienić na nieaktywny. W tym celu kliknij Pokaż również nieaktywne, a następnie kliknij checkbox w kolumnie Nieaktywny dla wybranego typu podatku.

 

Brak zdefiniowanych typów podatków. Przed definiowaniem grup podatkowych wprowadź typy podatków.
Nie można usunąć grupy podatkowej ponieważ istnieją Oddziały Odbiorców z nią związane.
Nie można usunąć grupy podatkowej ponieważ istnieją Oddziały klienta z nią związane.

Aby usunąć grupę podatkową upewnij się najpierw, aby żaden oddział nie miał przypisanej tej grupy.

 

Nie można usunąć grupy podatkowej ponieważ istnieją dostawcy z nią związani.

Aby usunąć grupę podatkową upewnij się najpierw, aby żaden dostawca nie miał przypisanej tej grupy.

 

Każdy typ podatku powinien mieć przydzielone oddzielne konto księgowe.
Aby uniknąć problemów z księgowaniami ręcznymi wszystkie typy podatków powinny mieć przydzielone oddzielne konta księgowe.

Stwórz oddzielne konto księgi głównej dla każdego podatku zarówno po stronie sprzedaży (VAT należny), jak i zakupu (VAT naliczony). Przykładowo plan kont może posiadać zdefiniowane konta:

  • 222-1 VAT należny - stawka podstawowa
  • 222-2 VAT należny - stawka obniżona
  • 222-3 VAT należny - stawka specjalna
  • 223-1 VAT naliczony - stawka podstawowa
  • 223-2 VAT naliczony - stawka obniżona
  • 223-3 VAT naliczony - stawka specjalna
 

Parametr 'REGON' ma nieprawidłowy format (musi pasować do wyrażenia regexp '\d{9}')

Podczas zapisywania nowej deklaracji VAT program sprawdza parametry firmy wpisane w Ustawieniach Ogólnych i wyświetla komunikaty przesyłane przez system e-deklaracje.

 

Parametr 'P_10' jest zbyt krótki

Komunikat może pojawić się podczas zapisywania nowej deklaracji VAT. Program sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji, zgodnie z wytycznymi systemu e-deklaracje. Taki komunikat może się na przykład pojawić, jeżeli zostanie zaznaczona opcja WNIOSEK O ZWROT PODATKU VAT, a nie zostanie wypełnione pole uzasadnienia zwrotu.