Komunikaty błędów dotyczące Księgi głównej

Komunikaty dotyczące Księgi głównej

Na stronie podane są najczęściej występujące w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl komunikaty oraz ich wyjaśnienie.

 

Bilans Otwarcia nie bilansuje się prawdopodobnie z powodu nie zamkniętych poprzednich lat podatkowych

Różnica między stroną Winien i stroną Ma w kolumnie Bilans Otwarcia wynika ze sposobu wyświetlania tego raportu. Wartości w kolumnie Bilans Otwarcia dla poprzedniego roku fiskalnego dla kont wynikowych nie są wyświetlane (poza kontem wybranym w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej w polu Zysk/strata roczna).

Podczas zamykania roku fiskalnego wykonuje się najczęściej następujące działania, które niwelują tą różnicę:

  • wykonuje się przeksięgowanie kont wynikowych na konto zysku/straty rocznej
  • wykonuje się przeksięgowanie wyniku na pasywa

Jeżeli, mimo wykonania tych operacji komunikat się dalej pojawia prosimy o zgłoszenie tego do administratora programu.

 

Podana data jest poza rokiem fiskalnym, jest zamknięta dla dalszych zapisów lub użytkownik nie ma prawa wprowadzania dokumentów w roku fiskalnym innym niż bieżący.
Podana data jest poza rokiem fiskalnym lub jest zamknięta dla dalszych zapisów.

Przyczyny komunikatu mogą być różne:

  • data księgowania obejmuje zamknięty rok podatkowy
  • data księgowania jest większa niż data końcowa bieżącego roku podatkowego
  • data księgowania jest poza bieżącym rokiem podatkowym i użytkownik nie ma uprawnień do wprowadzania dokumentów poza tym rokiem
  • data księgowania jest mniejsza niż data zamknięcia okresu
 

Musisz wprowadzić co najmniej jedną pozycję dziennika.
Musisz wprowadzić co najmniej jedną pozycję płatności.

Podczas wprowadzania dokumentu najprawdopodobniej nie wprowadziłeś jeszcze żadnego wiersza tego dokumentu. Jeżeli rozpocząłeś wprowadzanie wiersza pamiętaj o kliknięciu klawisza Dodaj pozycję.

 

Dokument musi być zbilansowany (Wn równe Ma) przed zapisaniem.

Zgodnie z regułą podwójnego zapisu stosowanej w księgowości program sprawdza, czy strona Wn dokumentu jest taka sama jak strona Ma.
Sprawdź, czy kliknąłeś klawisz Dodaj pozycję w ostatnio wprowadzanym wierszu dokumentu.

 

Pozycja dziennika nie może zawierać księgowań na więcej niż jedno konto rozrachunkowe.

Obecna wersja programu posiada ograniczenie dotyczące wprowadzania dokumentów typu Pozycja dziennika zawierającego więcej niż jedno konto rozrachunkowe dostawcy lub klienta. Wprowadź dane w kilku dokumentach.

 

Tego rachunku bankowego/kasy nie można usunąć ponieważ utworzono transakcje z jego wykorzystaniem.

Aby konto przestało się pojawiać na liście wyboru przy wprowadzaniu dokumentów możesz je zmienić na nieaktywne. W tym celu kliknij Pokaż również nieaktywne, a następnie kliknij checkbox w kolumnie Nieaktywny dla wybranego konta.

 

Podana data jest wcześniejsza od dotychczasowej daty zamknięcia.

Podczas zamykania dziennika nie można cofać daty. Jeżeli jednak musisz wykonać zmiany we wcześniejszym okresie skontaktuj się z administratorem programu.

 

Na wybranym koncie księgowym są już obroty lub zostało przypisane do innego konta rozliczeniowego. Wybierz inne konto KG.

Każde konto rozliczeniowe musi być przypisane do konta księgowego, rozszerzając jego działanie o dodatkowe funkcjonalności (możliwość księgowania zapisów w walucie, rozrachunki dokumentów, itd.).

Jedno konto księgowe może mieć przypisane tylko jedno konto rozliczeniowe. Komunikat ten wyświetla się również przy próbie przypisania konto rozliczeniowe do konta księgowego, które posiada już zarejestrowane jakieś dokumenty. W takiej sytuacji masz 2 rozwiązania:

  • stworzyć nowe konto w planie kont
  • skontaktować się z administratorem serwisu, w celu znalezienia rozwiązania
 

Kwota powoduje zejście salda poniżej zera. Obecne saldo wynosi: ....

Kwota podana w dokumencie spowoduje zejście salda konta rozliczeniowego poniżej zera w momencie czasu, określonym datą dokumentu. Nawet, jeżeli saldo konta jest większe w chwili obecnej niż kwota transakcji komunikat może się pojawiać. W takim przypadku należy sprawdzić poprawność księgowań.

 

Data początkowa nie może być późniejsza niż data końcowa roku fiskalnego.

Podczas zadawania zakresu dat w zestawieniu Obroty na kontach program wymaga daty początkowej zawierającej się w aktualnie ustawionym roku fiskalnym. Wybór roku fiskalnego dostępny jest w Ustawieniach Ogólnych.

 

Ten wyciąg nie zawiera transakcji dla żadnego konta bankowego zarejestrowanego w systemie

Podczas Import Wyciągów Bankowych program sprawdza, czy jest ustawiony rachunek o numerze takim samym jak w pliku importu. W przypadku takiego komunikatu należy sprawdzić czy w konfiguracji prawidłowo jest wpisany numer rachunku bankowego.