Import planu kont - Grupy Kont

Import planu kont - Grupy Kont

Import planu kont na poziomie grup kont (konta syntetyczne) z pliku CSV w programie księgowym mKsiegowa.pl można zrealizować za pomocą programu iMacros.

Podobnie można zrealizować Import kont analitycznych w ramach planu kont.

 

Przykład makra

 SET !DATASOURCE c:\dane\grupy.csv 
 SET !DATASOURCE_COLUMNS 4
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:id CONTENT={{!col1}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:name CONTENT={{!col2}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SELECT ATTR=NAME:parent CONTENT=%{{!col4}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SELECT ATTR=NAME:class_id CONTENT=%{{!col3}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=TXT:Dodaj<SP>nowy
 wait seconds=1
 

Dostosuj makro

  • ustal nazwę wczytywanego pliku w pierwszym wierszu
  • ustal nazwę instancji (nazwa-instancji) w wierszu 3, w adresie internetowym programu
  • jeżeli zmienisz liczbę wczytywanych danych, wpiszą ją do parametru !DATASOURCE_COLUMNS w drugim wierszu
  • parametr wait seconds należy dostosować do szybkości działania programu w danych warunkach (szybkość łącza internetowego, komputera, itd.)

Plik CSV powinien zawierać dane przygotowane zgodnie z poniższą tabelą, która zawiera nazwy pól ekranu wprowadzania planu kont:

 
Kolumna Wpisywana do pola
1 ID
2 Nazwa
3 Grupa Nadrzędna
4 Typ Klasy
 

Przykład pliku danych

 400-01,Amortyzacja,4,400
 401-01,Materiały,4,401