Import planu kont - analityka

Import planu kont - analityka

Import planu kont z pliku CSV w programie księgowym mKsiegowa.pl można zrealizować za pomocą programu iMacros.

Podobnie można zrealizować Import kont syntetycznych (grup) w ramach planu kont.

 

Przykład makra

 SET !DATASOURCE c:\dane\konta.csv 
 SET !DATASOURCE_COLUMNS 3
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:account_code CONTENT={{!col1}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:account_name CONTENT={{!col2}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SELECT ATTR=NAME:account_type CONTENT=%{{!col3}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=TXT:Dodaj<SP>Konto
 wait seconds=1
 

Dostosuj makro

  • ustal nazwę wczytywanego pliku w pierwszym wierszu
  • ustal nazwę instancji (nazwa-instancji) w wierszu 3, w adresie internetowym programu
  • jeżeli zmienisz liczbę wczytywanych danych, wpiszą ją do parametru !DATASOURCE_COLUMNS w drugim wierszu
  • parametr wait seconds należy dostosować do szybkości działania programu w danych warunkach (szybkość łącza internetowego, komputera, itd.)

Plik CSV powinien zawierać dane przygotowane zgodnie z poniższą tabelą, która zawiera nazwy pól ekranu wprowadzania planu kont:

 
Kolumna Wpisywana do pola
1 Kod Konta
2 Nazwa Konta
3 Grupa Kont
 

Przykład pliku danych

 130-1,Rachunek PKO,130
 130-2,Rachunek DB,130