Wysyłanie informacji o wpłatach emailem

W programie mKsiegowa.pl można wysyłać informację o dokonanych wpłatach za faktury zakupu emailem.

W tym celu należy skorzystać z funkcji Raporty Dostawców i Zakupów w module Zakupy.

Wybierz raport Kwity wpłat i ustaw w polu Email do Klientów wartość Tak.

wysyłanie dokumentów emailem w programie księgowym

Po ustawieniu właściwych parametrów kliknij klawisz Pokaż: Kwity Wypłat.