Przegląd obrotów na kontach Księgi Głównej

Ekran podglądu obrotów na kontach księgi głównej w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl znajduje się w module Księgowość -> Obroty na Kontach.

Obroty na każdym koncie można zobaczyć klikając na numer konta.

Księgowość online - obrotówka

Program prezentuje wszystkie księgowania na koncie w zadanym okresie czasu.

W kolejnym ekranie można zobaczyć każdy dokument, klikając na numer dokumentu.

W programie dostępny jest wydruk obrotówki w różnych układach: