Wyszukiwanie i drukowanie zamówień zakupu


Przegląd zamówień

Zamówienia Zakupu można przeglądać modyfikować i anulować w module Zakupy -> Przegląd Zamówień programu księgowego online mKsiegowa.pl.

Księgowość internetowa - zamówienia zakupu

Zamówienia można wyszukiwać wg:

  • numeru
  • zakresu dat
  • magazynu
  • listy towarów

Wydruk zamówienia

Wydruk wybranego zamówienia jest możliwy za pomocą ikonki wydruk zamówienia


Edycja zamówień

Aby zmodyfikować zamówienie należy kliknąć ikonkę program ksiegowy online po prawej stronie wybranego zamówienia. W kolejnym ekranie można modyfikować poszczególne pozycje zamówienia.

Ograniczenia w edycji zamówień:

  • jeżeli do zamówienia został wystawiony dokument PZ wtedy nie można zmniejszyć ilości towaru na zamówieniu poniżej ilości już wydanej na PZ
  • po wystawieniu faktury zakupu na całość zamówienia ikonka edycji zamówienia znika - całkowity brak możliwości edycji tego zamówienia; zamówienie można zmienić ponownie po wykasowaniu faktury zakupu

Zamykanie dokumentów zamówień

Po wystawieniu faktury zakupu na całość zamówienia dokument jest uznawany jako zamknięty. Korzystając z checkbox Ukryj zamknięte można ukryć zrealizowane zamówienia w podglądzie.


Kasowanie zamówień

Poprzez kliknięcie klawisza Anuluj możliwe jest skasowanie zamówienia pod warunkiem, że nie zostało jeszcze zrealizowane, czyli nie został wystawiony jeszcze dokument PZ.