Kategorie

Ekran Kategorie umożliwia definiowania kategorii towarów, usług oraz produktów. Dostępny jest w module Towary i Magazyny lub Księgowość (w zależności od wersji abonamentu).

Podział kartoteki na kategorie pozwala łatwiej nią zarządzać w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl.

Dodatkowo, kategorie pozwalają zdefiniować domyślne wartości dla pozycji kartoteki należących do wybranej kategorii. Domyślne wartości używane są podczas dodawania pozycji do kartoteki towarowej.

 
gospodarka magazynowa - kategorie towarów
 

Edycja kategorii

  • modyfikacje parametrów kategorii wykonaj za pomocą ikony Program księgowosci online - kategorie
  • aby dodać nową kategorię - wypełnij formularz u dołu ekranu i kliknij Dodaj Nowy
  • aby skasować kategorię, kliknij Program księgowosci online - kategorie
  • domyślne konta księgi głównej używane podczas tworzenia nowej kategorii można ustawić w Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej, w sekcji Parametry Magazynowe
  • kategorie nadrzędne można dopisać klikając na ikonę lupki (jak na ilustracji)
 

Narzut dla kategorii

Dla każdej kategorii towarów można określić narzut na ceny zakupu. Program posiada możliwość wyliczania cen sprzedaży na podstawie cen zakupu.

Narzut określony dla kategorii jest sumowany z ogólnym narzutem na ceny sprzedaży określonym w Ustawieniach ogólnych.