Korekta Stanów Magazynowych

Korekty stanów magazynowych (Towary i Magazyny -> Bilans Otwarcia, Inwentaryzacja, Korekty) służą w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl do:

  • wprowadzania bilansu otwarcia magazynu
  • korygowania stanu magazynowego podczas inwentaryzacji
  • wprowadzania dokumentów RW - Rozchód Wewnętrzny

Rodzaje korekt

W programie można zdefiniować różne rodzaje korekt, co może ułatwić prowadzenie gospodarki magazynowej. Domyślne rodzaje zdefiniowane w programie obejmują bilans otwarcia, korektę, RW.

Z punktu widzenia działania programu nie ma znaczenia, który rodzaj jest używany i jest to tylko informacja dodatkowa na dokumencie.

Korekty mogą być wprowadzane "na plus" lub "na minus". Użyj do tego celu przełącznika Typ:

  • Zwiększenie stanu magazynowego
  • Zmniejszenie stanu magazynowego

Wprowadzanie dokumentu

Po wypełnieniu nagłówka wprowadzamy korygowane pozycje. W polu Ilość wprowadzamy zawsze wartością dodatnią niezależnie, czy jest to korekta "na plus", czy "na minus" (to ustawiamy właśnie w nagłówku, w polu Typ).

Po wprowadzeniu pozycji korekty kliknij klawisz Wprowadź korektę.


Drukowanie dokumentu

Dokument można wydrukować w następujących miejscach:

  • po wprowadzeniu dokumentu jest menu, w którymi widać pozycję Pokaż to przesunięcie. Tam można dokument wydrukować.
  • Ustawienia -> Przegląd/Wydruk Transakcji - pozwala na wydruk dokumentów wcześniej wprowadzonych

Sposób księgowania

Sposób księgowania korekt dodatnich jest następujący:

Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona
Konto Różnic Magazynowych Kartoteka towarowa Ma
Konto magazynowe Kartoteka towarowa Winien

Dla korekt ujemnych księgowanie jest odwrotne.