Treść emaila przy wysyłaniu faktur

W programie księgowym mKsiegowa.pl możesz skonfigurować domyślną treść emaila wysyłanego do klientów. Do emaila dołączona zostanie faktur sprzedaży w formacie pdf.

Domyślną treść emaila używanego do wysyłania faktur można ustawić w module Sprzedaż w sekcji Pielęgnacja.

Sposób wysyłania faktury emailem.


Treść emaila

W zakładce Treść emaila przy wysyłaniu faktury można wpisać:

  • domyślny tytuł maila
  • domyślny tekst

Ponadto program dodaje do treści emaila podpis złożony z: